Het verschil tussen groepsdenken en teamdenken

0

De term groepsdenken heeft een negatieve lading. Teamdenken daarentegen is iets positiefs. Leiderschapsexpert Kevin Eikenberry legt het verschil tussen groepsdenken en teamdenken uit en geeft aan hoe je groepsdenken voorkomt.

Groepsdenken

Het concept groepsdenken werd in de jaren ’70 geïntroduceerd in een boek van Yale-professor Irving Janis. Wikipedia geeft de volgende definitie: “Groepsdenken is een psychosociaal fenomeen, waarbij een groep van op zich zeer bekwame personen zodanig wordt beïnvloed door groepsprocessen, dat de kwaliteit van groepsbesluiten vermindert. Het ontstaat als groepsleden primair letten op het behoud van overeenstemming en eensgezindheid bij een beslissingsproces in plaats van een kritische overweging van de feiten.”

Teamgenoten proberen elkaar te vriend te houden en neigen (te snel) naar consensus. Kritisch denken wordt ontmoedigd. Leiders willen dat uiteraard niet. Zij willen dat de groep kritisch naar alle beschikbare opties kijkt. Daarbij past onafhankelijk kritisch denken.

Tegelijkertijd willen leidinggevenden dat er binnen de groep vertrouwen is in elkaar, dat er een teamgevoel heerst en teamleden elkaar steunen.

Teamdenken

Er moet evenwicht komen tussen een verbonden, betrokken team en het in overweging nemen van opties en dat ieders mening wordt gehoord en gewogen. Eikenberry: “Je wilt geen groepsdenken, maar teamdenken.”

Teamdenken bouwt verder op het relatiegedeelte van groepsdenken, zonder opties en tegendraadse meningen te negeren of te bagatelliseren. Bij teamdenken geven mensen voldoende om elkaar om met respect naar elkaar te luisteren, zodat zij vervolgens een afgewogen beslissing kunnen nemen die goed is voor henzelf en de organisatie.

Groepsdenken voorkomen

Eikenberry geeft de volgende 3 tips om groepsdenken te voorkomen:

  1. Heldere doelstelling bepalen. Allereerst moet er een helder, betekenisvol doel zijn. Als het team een gemeenschappelijk, wederzijds begrepen doel heeft, een doel dat het individueel belang overstijgt, dan is er een basis voor succes. Echter, dit is niet voldoende om groepsdenken te voorkomen.
  2. Warme relaties bevorderen. Vervolgens moet gestreefd worden naar sterke werkrelaties. Mensen hoeven niet per se vrienden te zijn, maar er moet wel commitment naar elkaar toe zijn. Teamleden moeten iets voor elkaar over hebben.
  3. Een veilige omgeving creëren. Niet onafhankelijk denken en de haast om maar tot overeenstemming te komen komt vaak doordat mensen zich niet veilig genoeg voelen om hun  wellicht controversiële  ideeën te delen. Zij maken zich zorgen over de reacties van hun collega’s. Het moet een prioriteit van leiders zijn om vertrouwen te kweken en bevorderen binnen teams. Dit zorgt voor een veilige omgeving waarin medewerkers onbekommerd hun mening kunnen geven. Nieuwe, “gekke” ideeën moeten de kans krijgen om geventileerd te worden.

Alle drie deze componenten zijn nodig om groepsdenken te voorkomen en teamdenken te bevorderen

Bron: Blog Kevin Eikenberry

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.