Herroeping ontbindingsbeschikking wegens bedrog

0

Een werknemer verzwijgt in een ontbindingsprocedure dat hij met zijn broer een concurrerend bedrijf aan het oprichten is. Als de werkgever daar achter komt, verzoekt hij om heropening van de zaak.

 

De situatie

Een exportmanager meldt zich in januari 2008 via zijn advocaat ziek. Na een spoedcontrole wordt de werknemer arbeidsongeschikt verklaard. Hij heeft last van spanningsklachten door een verstoorde arbeidsverhouding. De bedrijfsarts adviseert inschakeling van een mediator. De gesprekken met de mediator hebben geen resultaat en in mei dient de werkgever een ontbindingsverzoek in. De arbeidsovereenkomst wordt beëindigd onder toekenning van een vergoeding van € 260.000.

De vordering

De werkgever dient een verzoek tot herroeping in omdat de werknemer bewust een geschil heeft opgeworpen met het doel een snelle ontbinding met een hoge vergoeding. Hij was namelijk met zijn broer bezig een  concurrerend bedrijf op te richten. De werkgever wil dat de oorspronkelijke beschikking wordt herroepen en dat de werknemer geen ontslagvergoeding mee krijgt.

Het oordeel

De kantonrechter kent het verzoek tot heropening toe maar stelt expliciet dat de heropening alleen de bepaling van de toegekende ontslagvergoeding betreft. De werknemer heeft, gezien de omstandigheden, in ieder geval recht heeft op een redelijke vergoeding.

Bij het toekennen van een vergoeding moet rekening gehouden worden met de perspectieven die de werknemer heeft op de arbeidsmarkt. En dat perspectief is de enige nieuwe omstandigheid in deze zaak.

Omdat het verzoek tot herroeping is toegekend, staat in rechte vast dat de werknemer bedrog heeft gepleegd door te verzwijgen dat hij bezig was met het oprichten van een concurrerend bedrijf.  De kantonrechter bepaalt opnieuw een vergoeding, rekening houdend met dit feit. Het gevolg is de toepassing van een lagere correctiefactor (C=1). De dienstjaren en het salaris zijn niet veranderd. De werknemer krijgt een vergoeding mee van € 130.000 euro in plaats van de € 260.000 die aanvankelijk was toegekend.

Herroeping ontbinding

Hoger beroep tegen een ontbindingsbeschikking is niet mogelijk. Er kan wel door een van de partijen om herroeping verzocht worden (art. 390 jo 382 Rv). Dat kan alleen als er sprake is van bedrog, een beslissing die genomen is op basis van valse stukken of als er sprake is van achtergehouden, beslissende informatie.

LJN BK7908

Kantonrechter Haarlem
Herziening ontbindingsbeschikking
23 december 2009

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.