Grote werkgever moet actiever zijn in herplaatsingstraject

0

Bij ontbinding op grond van ongeschiktheid van de medewerker wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om de werknemer te herplaatsen. Het attenderen op andere functies en wat hulp en ondersteuning bij solliciteren is niet voldoende. De werkgever moet initiatief nemen en eventueel belemmeringen voor andere functies wegnemen.

De situatie

Een financieel medewerkster komt in 2011 bij een groot bedrijf in dienst. In de beoordeling over 2013 komt kritiek op haar functioneren naar voren. Ze krijgt als eindscore een 4 op de schaal van 1 tot 6, waarbij 6 het laagst is. Ze ontbeert volgens haar leidinggevende vooral boekhoudkundige en analytische vaardigheden. Er wordt ook aangegeven dat het hebben van een hbo-diploma een harde eis is om binnen de afdeling te kunnen werken. De medewerkster gaat een schriftelijke hbo-opleiding doen. In haar beoordelingsgesprek van het volgende jaar blijkt er onvoldoende vooruitgang in haar functioneren en in haar opleiding te zijn. Ze krijgt de opdracht een concreet studieplan te maken. In een coachingsgesprek medio 2015 wordt de conclusie getrokken dat bij voortzetting in haar functie de volgende beoordeling op 5 zou uitkomen. Er wordt loopbaanbegeleiding ingezet om tot 1 april 2016 op zoek te gaan naar een andere functie binnen of buiten de organisatie. De medewerkster krijgt een workshop solliciteren en ondersteuning bij het maken van een nieuw cv en het zoektraject. Later blijkt dat de werkneemster ook met haar opleiding is gestopt.

Bij de rechter

In april 2016 vraagt de werkgever bij de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsrelatie met de medewerkster. Hij vindt dat het van hem niet langer gevergd kan worden om de arbeidsrelatie voort te zetten. De medewerkster is ongeschikt voor haar functie. De werkgever heeft zijn best gedaan met de nodige begeleiding en hulp bij het zoeken naar ander werk.

Het oordeel

Een arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden wegens ongeschiktheid van de werknemer om het afgesproken werk te verrichten als de medewerker tijdig van de ongeschiktheid op de hoogte is gesteld en de medewerker voldoende tijd heeft gekregen om het functioneren te verbeteren. De ongeschiktheid mag niet voortkomen uit onvoldoende zorg van de werkgever voor bijvoorbeeld scholing of arbeidsomstandigheden. De rechter vindt dat aan deze criteria is voldaan maar ontbindt de arbeidsovereenkomst niet.

Zoeken naar mogelijkheden voor herplaatsing

De werkgever heeft een inspanningsverplichting bij het onderzoeken van de mogelijkheden van herplaatsing in een andere functie. In dit traject moet de werkgever de werknemer “actief begeleiden, initiërend te werk gaan en voor zover redelijk, eventueel aanwezige belemmeringen voor een nieuwe functie wegnemen”, aldus de rechter. En aan die eis heeft de werkgever hier niet voldaan. Met het alleen maar wijzen op vacatures en het aanbieden van hulp bij het solliciteren voldoet een grote organisatie als die van de werkgever, met 11.500 werknemers, niet aan de inspanningseis.

Initiatief nemen

De werkgever heeft naar het oordeel van de rechter geen actieve inbreng gehad in het herplaatsingstraject of zélf onderzoek gedaan naar herplaatsingsmogelijkheden, terwijl de werkgever aangeeft dat de medewerkster in een andere rol wél goed tot haar recht zou kunnen komen. Het initiatief in het herplaatsingstraject werd grotendeels aan de medewerkster overgelaten. De werkgever was voornamelijk afwachtend. De kantonrechter oordeelt dat onvoldoende is gebleken dat herplaatsing in een andere passende functie binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, niet mogelijk is.

Gegevens rechtszaak: ECLI:NL:RBROT:2016:4136. Datum uitspraak: 1 juni 2016

 

Hoe ziet de perfecte arbeidsovereenkomst er anno 2016 uit? En verschilt dit voor flexibele werknemers en/of vaste werknemers? En welke bepalingen kan je absoluut (niet) opnemen in een arbeidsovereenkomst? Tijdens het webinar ‘de perfecte abeidsovereenkomst’ op 28 juni word je door Maarten van Gelderen bijgepraat over deze zaken.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.