Groeiende belangstelling voor educatieve minor

0

Deze maand starten er 330 bachelorstudenten aan elf universiteiten met de educatieve minor. Dat is voor hen de eerste stap naar leraarschap.

Afgestudeerde bachelors mogen, zodra zij voor deze nieuwe lerarenopleiding zijn geslaagd, voor de klas staan in de vmbo-tl en de eerste drie leerjaren van havo en vwo.

De educatieve minor beoogt meer academici voor de klas te krijgen en tegelijkertijd het lerarentekort aan pakken. Het wetsvoorstel, dat deze zomer van kracht werd, maakt het voor studenten mogelijk om binnen hun universitaire vakbachelor een zogeheten educatieve minor te volgen. Ze kunnen dan al aan de slag voor de klas voordat ze hun master hebben gehaald.

Dit studiejaar sluit ook de Erasmus Universiteit Rotterdam zich aan bij de tien universiteiten waar de educatieve minor al wordt aangeboden.

”Vorig jaar waren er rond de 200 inschrijvingen. Nu staat de teller al op 330! Meer bachelorstudenten ontdekken door deze educatieve minor in een vroeg stadium wat een geweldig vak het leraarschap is. Ik heb er alle vertouwen in dat deze stijgende lijn zich komende jaren zal voortzetten,” aldus staatssecretaris Van Bijsterveldt.

“Scholen en studenten zijn enthousiast over deze nieuwe route”, aldus Sijbolt Noorda, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten (VSNU). ”Uit een monitor onder de eerste lichting studenten blijkt dat scholen tevreden zijn over de kwaliteit van deze nieuwe categorie docenten. Ook verheugend is dat een substantieel deel van de studenten nu al aangeeft van plan te zijn om na de educatieve minor hun eerstegraads bevoegdheid te willen halen.”

De educatieve minor is tot stand gebracht in nauwe samenwerking tussen het ministerie van OCW, de VO-raad en de VSNU en is één van de maatregelen uit ‘Krachtig Meesterschap’, de kwaliteitsagenda voor het opleiden van leraren 2008 – 2011. Van Bijsterveldt heeft hier in totaal ruim 100 miljoen euro voor ter beschikking gesteld.

Lees ook:
> Studenten enthousiast over onderwijs bijbaan

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.