Goed arbobeleid is modern werkgeverschap

0

‘Organisaties moeten duurzaam omgaan met hun belangrijkste kapitaal: hun werknemers.’

Aan het woord is Harry van de Kraats, directeur bij werkgeversvereniging AWVN. Tijdens het Landelijk Arbocongres op 27 oktober vertelt hij over modern werkgeverschap.

Harry van de Kraats kijkt het liefst vooruit. Dat gebeurt ook tijdens zijn voordracht op het Landelijk Arbocongres. Door de flexibilisering van de arbeidsmarkt en nieuwe wet- en regelgeving krijgt de werkgever bijvoorbeeld meer verantwoordelijkheid om ziekteverzuim te beperken en voorkomen. ‘Dat past binnen onze opvatting van modern werkgeverschap. Organisaties moeten duurzaam omgaan met hun belangrijkste kapitaal: hun werknemers. Overigens hebben werknemers ook een verantwoordelijkheid. Het is aan hen om veilig te werken en rekening te houden met hun eigen vitaliteit.’

Veranderingen

Van de Kraats is van mening dat het landschap voor de werkende mens sterk aan verandering onderhevig is. En die veranderingen zetten door. ‘Zowel werkgevers als werknemers moeten zich snel kunnen aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Een belangrijke uitdaging is uiteraard de vergrijzing. En daarbij hoort ook het langer doorwerken. De gevolgen van de vergrijzing worden ook steeds zichtbaarder. Ervaren mensen stromen uit en jongeren moeten dat werk overnemen. Met minder mensen meer doen, daar komt het op neer.’

Gezondheid

Een andere uitdaging ligt in de gezondheid van werknemers. ‘Omdat werknemers langer moeten doorwerken, is hun levensstijl erg belangrijk. Beweeg je voldoende, eet je gezond, ga je verantwoord om met roken en alcohol? Dat soort zaken speelt allemaal een rol.’ Ook hierin delen werkgever en werknemer de verantwoordelijkheid. ‘Werkgevers moeten kritisch kijken naar het aanbod in de bedrijfskantine en kunnen hun personeel faciliteren bij het sporten. Maar de werknemer moet ook zijn verantwoordelijkheid nemen. Overgewicht leidt tot meer ziekteverzuim en een lagere productiviteit.’

Dialoog

Die dialoog tussen werkgever en werknemer moet wat Van de Kraats betreft absoluut niet alleen op microniveau – rechtstreeks tussen twee personen – plaatsvinden. ‘Uit verschillende onderzoeken blijkt dat veranderingen alleen werken als ze vanuit de organisatie zelf komen en niet worden opgelegd van bovenaf. Dat geldt ook voor het arbobeleid. Werknemers weten als geen ander waar gevaarlijke situaties ontstaan tijdens hun werk. Betrek ze dan ook bij het opstellen en onderhouden van de RI&E. Ga met je personeel de dialoog aan. Dat zorgt voor een duurzame verandering in je organisatie.’

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.