‘Gewone’ functie is passend voor een leidinggevende

0

Voor een leidinggevende wier functie is vervallen, is een functie zonder leidinggevende taken ook passend, oordeelt de rechter. In de nieuwe functie behoudt de leidinggevende haar uren en haar salaris.

 

De situatie

Een bedrijf vraagt in september 2012 vanwege bedrijfseconomische omstandigheden een ontslagvergunning aan bij het UWV voor een medewerkster. Het UWV weigert de toestemming voor het ontslag te geven omdat het UWV er niet van overtuigd is dat het om een unieke functie gaat, zoals de werkgever beweert. Volgens de werkneemster is haar functie uitwisselbaar met die van twee collega’ s. Ook heeft de werkgever volgens het UWV te weinig gedaan voor herplaatsing van de werkneemster.
De werkneemster werkte als unitmanager en de werkgever biedt haar na het afgewezen ontslagverzoek een functie als mentor/jobcoach aan, tegen hetzelfde salaris en hetzelfde aantal uren. De werkneemster wijst dat aanbod af omdat het geen leidinggevende functie is. Sinds half juni 2012 is de werkneemster al vrijgesteld van werk.

De vordering

De werkneemster stapt naar de rechter. Ze wil weer aan de slag in haar oude functie. Die is volgens haar niet vervallen. Als dat niet kan, wil ze dat de werkgever haar binnen 10 dagen een passende functie aanbiedt met minimaal 50 procent leidinggevende taken.

Het oordeel

De rechter stelt vast dat er een economische reden is voor het vervallen van een arbeidsplaats. Maar anders dan het UWV vindt de kantonrechter dat de werkneemster een unieke functie had binnen het bedrijf. De werkneemster hield zich bezig met justitiezaken, haar ene collega met jeugdzorg en welzijn en de andere collega met openbare-ordezaken. En de functie is inmiddels vervallen; de werkgever heeft dat aangetoond met organigrammen.

Passend ook zonder leidinggevende taken
De rechter oordeelt dat de aangeboden functie van jobcoach passend is. De werkneemster voldoet aan de functie-eisen en ze behoudt haar oude salaris en het aantal uren. Dat deze functie geen leidinggevende aspecten heeft, doet niet aan de passendheid af. Een passende functie hoeft niet een-op-een overeen te komen met de oude functie.

JAR 2013/22
Kantonrechter Wageningen
Passende functie?
Kort geding
3 december 2012

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.