Geschil door ontbreken vakantieregistratie

0

Als een werkgever geen goede verlofregistratie bijhoudt, geldt niet automatisch de registratie van die de werknemer overlegt.

De situatie

Een kapster met tijdelijk contract tot 31 mei 2011 spant na afloop van haar dienstverband een rechtszaak aan tegen de ex-werkgever. Ze vordert onder meer achterstallig loon vanwege een verkeerde inschaling en uitbetaling van 117 niet opgenomen vakantie-uren. Omdat de werkgever geen ‘goede vakantiekaart’ heeft bijgehouden, meent de kapster dat de rechter moet uitgaan van haar opgave van de openstaande vakantie-uren. Ze verwijst daarbij naar een uitspraak van de Hoge Raad (LJN AF8560) De kantonrechter wijst een deel van de vordering toe maar wijst de vordering tot uitbetaling van de vakantie-uren af.

Het oordeel
In hoger beroep stelt het hof dat de kapster een onjuiste conclusie uit het genoemde arrest trekt. In dat arrest staat dat de werknemer moet bewijzen dat het aantal uren dat hij aanvoert juist is. En de werkgever moet een overzicht van de vakantieboekhouding overleggen. Als die dat niet doet, of niet kan, wordt er dus niet automatisch van de opgave van de werknemer uitgegaan.

Berekening door het hof
De werkgever heeft een urenadministratie als bewijs aangevoerd. Dat is niet een vakantiekaart in de zin van de cao, maar die cao schrijft ook niet dwingend voor hoe zo’n vakantiekaart er uit moet zien. Het hof accepteert deze vorm van registratie en vergelijkt het urenoverzicht van de kapster met die van de werkgever en concludeert dat daar weinig verschil tussen zit. Het belangrijkste verschil zit in de feitelijke werktijd per week: 26 uur terwijl de werkneemster voor 27 uur betaald werd.

Vakantie-uren korten met niet gewerkte uren
De werkneemster heeft, om wat onduidelijke redenen, bijna twee jaar lang wekelijks een uur tekort gewerkt. De werkgever heeft die uren bij de eindafrekening van het vakantietegoed afgetrokken en kwam daarmee op een negatief saldo uit. Daar maakt het hof korte metten mee. Het bedrijf kan als goed werkgever niet pas voor het eerst bij de eindafrekening niet-ingeroosterde uren als snipperdagen aanmerken. De werkgever moet die uren alsnog uitbetalen. Na herberekening komt het hof uit op 78 uur verlofuren die de werkgever alsnog aan de kapster moet uitbetalen.

 

Gegevens rechtszaak:

LJN BZ9703, geschil over vakantiedagen in hoger beroep bij het hof Arnhem-Leeuwarden. Datum uitspraak: 7 mei 2013

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.