Gepensioneerde houdt wijziging arbeidsvoorwaarden tegen

2

Een gepensioneerde werknemer van een bank spant een kort geding aan omdat het bedrijf de personeelsregeling voor rentekorting op de hypotheek wil afschaffen.

 

De situatie

Een medewerker fiscale zaken bij een bank sluit in 2009 met zijn werkgever een beëindigingsovereenkomst. Vanaf 1 januari 2010 wordt hij in verband met een reorganisatie vrijgesteld van werk en op 1 april 2011 eindigt de arbeidsovereenkomst.

Bank schaft rentekorting voor personeel af
Een van de arbeidsvoorwaarden waar de werknemer gebruik van maakt, is een rentekorting op zijn hypotheek. Op deze arbeidsvoorwaarde is een wijzigingsbeding van toepassing.
Om kosten te besparen wil de bank die regeling afschaffen. De or vindt dat de kostenbesparing daarvan op korte termijn te minimaal is. De bank voert de wijziging toch door en vanaf 1 juli 2010 wordt de rentekorting van de werknemer stopgezet.

De vordering

De werknemer vordert in een kort geding dat de rechter de wijziging verbiedt. De wijziging scheelt hem zo’ n 300 euro per maand.

Het oordeel

De rechter verbiedt deze aanpassing van de arbeidsvoorwaarden. De werkgever mag alleen gebruik maken van het recht om de arbeidsvoorwaarden te wijzigen als hij een zwaarwichtig belang heeft dat boven het belang van de werknemer gaat (art. 7:613 BW*). En de kantonrechter vindt dat in dit geval het belang van de werknemer gaat boven dat van de bank.
Het verbod geldt alleen voor deze wijziging en niet voor toekomstige wijzigingen. De situatie kan in de toekomst zodanig kan veranderen dat een wijziging op dat moment wel gerechtvaardigd is, oordeelt de rechter.

Bank heeft noodzaak maatregel niet duidelijk gemaakt
De rechter maakt korte metten met het verweer van de werkgever. De bank geeft weliswaar aan dat de maatregel economisch gezien noodzakelijk is, maar onderbouwt dat alleen met algemeen bekende feiten over terugloop in de branche. Daarnaast heeft de bank ook niet concreet aangegeven wat met deze maatregel precies wordt bespaard. Daarom laat de rechter meewegen dat de or heeft aangegeven dat de besparing minimaal is. De rechter ziet ook niet in dat de maatregel noodzakelijk is voor het voortbestaan van de bank.

LJN BX8515
Kantonrechter Utrecht
Eerste aanleg
Eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden
8 augustus 2012

* Artikel 7:613 BW:

De werkgever kan slechts een beroep doen op een schriftelijk beding dat hem de bevoegdheid geeft een in de arbeidsovereenkomst voorkomende arbeidsvoorwaarde te wijzigen, indien hij bij de wijziging een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

Door mr. Ingrid Kooijman »

 


Masterclass Aanpassen Arbeidsvoorwaarden Woensdag 12 december – De Lindenhof Delft
Programma »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. Loop je als bedrijf ook tegen problemen aan?
    Kom dan naar onze Masterclass Aanpassen Arbeidsvoorwaarden op 12 december. Voor verdere informatie kunt u kijken op de website van Reed Business Events

  2. Manon Tijssens op

    Hallo Ingrid,

    De titel van het artikel triggerde mij enorm om verder te lezen: hebben gepensioneerden in die zin rechten? Als ik het artikel echter lees, blijkt dat de betreffende medewerker nog helemaal niet gepensioneerd is. De wijziging wordt immers doorgevoerd per 1-7-2010, terwijl de medewerker – weliswaar vrijgesteld van arbeid – nog altijd in dienst in (tot 1-4-2011). Een beetje verwarrend.