Geen zorgverlof bij medisch niet-noodzakelijke buikwandcorrectie

0

Werknemer neemt verlof op na een medisch niet-noodzakelijke
buikwandcorrectie van zijn partner. Werkgever vindt dit geen kortdurend
zorgverlof aanmerken, maar merkt de dagen als vakantiedagen aan.

Samenvatting

Werknemer is als beveiliger in dienst bij Securitas Beveiliging BV. De partner van de werknemer ondergaat een medisch niet-noodzakelijk buikwandcorrectie. De werknemer verzoekt de periode die hij aansluitend niet heeft gewerkt aan te merken als kortdurend zorgverlof.

Werkgever weigert dit en merkt de niet gewerkte dagen aan als vakantiedagen.

Werknemer vordert het alsnog toekennen van (kortdurend) zorgverlof en tot het terugboeken van 48 verlofuren naar zijn verlofsaldo. Hij stelt daartoe dat hij in de periode na de operatie de noodzakelijke zorg heeft gehad voor zijn partner en hun twee kinderen, omdat zijn partner als gevolg van de operatie ziek was.

De uitspraak

De kantonrechter overweegt dat het kortdurend zorgverlof bedoeld is om werknemers in staat te stellen zelf gedurende korte tijd zorg te verlenen aan een thuiswonend kind of partner. Deze noodzaak betreft niet alleen de behoefte aan zorg van het betreffende gezinslid, maar daarnaast ook de omstandigheid dat de zorg door de betreffende werknemer moet worden verleend en niet op andere wijze kan worden verstrekt. Als uitgangspunt geldt dat werkgever en werknemer hun wederzijdse belangen tegen elkaar afwegen.

Vast staat dat werknemer en zijn partner er zelf voor hebben gekozen de operatie op de uiterst korte termijn van acht dagen te laten uitvoeren. Gelet op het feit dat er geen medische noodzaak bestond voor de buikwandcorrectie, hadden ze de operatie ook op een later tijdstip kunnen laten uitvoeren. Werknemer had dan eerst kunnen onderzoeken of op een andere wijze in de zorg voor zijn partner en kinderen voorzien had kunnen worden. Nu werknemer dit heeft nagelaten, heeft hij onvoldoende rekening gehouden met de belangen van werkgever.

De kantonrechter oordeelt dat werkgever terecht heeft geweigerd het opgenomen verlof aan te merken als zorgverlof en wijst de vordering van werknemer af.

Bron: JAR 2008/211 en LJN BD7280
Datum uitspraak: 09-07-2008

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.