Geen verband gevonden tussen HR-technologie en strategische versterking

1

Wetenschappers die geen verband vinden tussen de inzet van HR-technologie en strategische meerwaarde baseren zich op verouderde data volgens technologie-leveranciers.

 

Onderzoekers hebben bij bestudering van 40 rapporten over HR-technologie, die tussen 1999 en 2011 gepubliceerd zijn, geen verband gevonden tussen investering in HR-technologie en strategische meerwaarde voor organisaties.

Daarbij moeten volgens de onderzoekers en verkopers van HR-technologie wel een paar kanttekeningen worden geplaatst.

Allereerst is het natuurlijk belangrijk te bepalen wat onder strategische meerwaarde wordt verstaan. De onderzoekers definieerden strategische meerwaarde als “iets dat een bedrijf een voorsprong geeft op haar concurrenten of rechtstreeks bijdraagt aan de strategische bedrijfsdoelstellingen”.

Janet Marler, associate professor op de Universiteit van Albany: “We zeggen niet dat technologie HR niet strategisch kan maken; er is alleen geen duidelijk bewijs dat het dat wel doet.” Sandra Fisher, associate professor op de Clarkson University voegt daar aan toe: “We zagen gewoonweg niet echt een sterk verband tussen technologie en strategische meerwaarde.”

In de analyse werd wel anekdotisch bewijs gevonden voor het feit dat HR-technologie helpt bij het behalen van (strategische) doelstellingen. Het bewijs was echter te dun om als valide te gelden. HR-technologie, zo blijkt uit de analyse, helpt wel bij het terugdringen van kosten en het verhogen van de efficiency.  Maar dat zijn volgens de onderzoekers geen strategische voordelen.

Door gebruik te maken van HR-technologie komt de nadruk teveel te liggen op standaardisatie en best practices. Door best practices presteer je slechts even goed als andere organisaties die deze best practice toepassen. En zelfs dat lang niet altijd, omdat een best practice niet voor iedere organisatie werk, aldus Fisher.

Leveranciers van HR-technologie zijn het niet met de analyse van de onderzoekers eens. Zij noemen het een onderzoek met weinig waarde. Zo stellen zij dat veel van de bestudeerde onderzoeken te oud zijn. Zo waren tot enkele jaren terug geïntegreerde talentmanagement-systemen en cloud computing-oplossingen nog geen gemeengoed. “Organisaties kunnen met op de cloud gebaseerde systemen personeel aannemen, inwerken en ontwikkelen, zonder veel overhead. Dat was in 2007 nog niet mogelijk. Bovendien zijn veel van de door Marler en Fisher onderzochte studies gericht op stand-alone oplossingen in plaats van geïntegreerde systemen die ervoor zorgen dat goed presterende medewerkers kunnen worden geïdentificeerd en ontwikkeld.”

Een andere leverancier benadrukt het feit dat veel organisaties deze systemen juist hebben aangeschaft om de efficiency te verbeteren, om aan wet- en regelgeving te voldoen en risico’s te verminderen. Pas nu, mede door de opkomst van krachtige analysetechnieken, beginnen organisaties na te denken over de strategische impact van technische systemen. “HR-professionals zijn vaak niet goed thuis in technologie en dat beperkt de kracht ervan.”

Marler en Fisher benadrukken dat meer onderzoek en betere data nodig zijn om echt goed te kunnen bepalen of HR-technologie een strategische impact heeft. “Het is moeilijk om de juiste data van organisaties en leveranciers te krijgen om het verband tussen eHRM en een meer strategische rol van HR te bewijzen. Wetenschappers en het bedrijfsleven zouden meer moeten samenwerken.”

Dit artikel van Andrew R. McIlvaine over een onderzoek naar het verband tussen HR-technologie en de strategische impact ervan op organisaties is te vinden op de site HRonline.

Meer Mediascan »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Tja, de reactie van ‘de leveranciers’ kon bij mij een lichte glimlach niet onderdrukken. Deze is dan ook niet als geheel objectief te beschouwen. Volgens hen verrichten de wetenschappers geen goed werk, zijn de HR-professionals niet goed thuis in technologie, kortom, het ligt aan iedereen behalve aan hunzelf. De geachte aan de oude reclame borrelt bij mij op: Wij van wc-eend adviseren…. wc-eend!

    Wat ze zou sieren is een reactie als: we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat onze programma’s gebruiksvriendelijker worden, zodat de gemiddelde HR-professional er goed mee kan werken. En zich niet hoeft om te scholen tot een halve IT-er.