Geen ontbindingsvergoeding bij reorganisatie

0

Werkneemster verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst omdat haar
functie als gevolg van de reorganisatie volledig is ‘uitgehold’, onder
toekenning van een vergoeding. Die krijgt ze niet van de rechter.

Werkneemster, laatstelijk Senior Medewerkster Passenger Handling, is per 28 januari 1987 bij Martinair Holland N.V. in dienst getreden. Binnen (onder meer) de afdeling van werkneemster vindt in 2007 een reorganisatie plaats. Omdat werkgever genoodzaakt is een aantal werknemers gedwongen ontslag te verlenen, biedt hij werknemers onder bepaalde voorwaarden een vertrekregeling aan. Deze regeling houdt in dat werkgever zijn werknemers aanbiedt vrijwillig de organisatie te verlaten met toekenning van een vergoeding op basis van de kantonrechtersformule (C=1). Als voorwaarde voor gebruikmaking van de vertrekregeling geldt dat de desbetreffende leidinggevende hiervoor toestemming verleent.

Werkneemster wil graag gebruik maken van de vertrekregeling. Haar leidinggevende laat echter bij brief van 25 oktober 2007 weten dat werkneemster niet in aanmerking komt voor een vertrekregeling omdat haar functie niet overtollig is verklaard. Werkneemster verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst omdat haar functie als gevolg van de reorganisatie volledig is ‘uitgehold’, onder toekenning van een vergoeding.

Werkgever verweert zich door te stellen dat werkneemster slechts gebruik kan maken van de vertrekregeling indien zij toestemming heeft verkregen. Daarnaast stelt werkgever dat de grond voor toekenning van een vergoeding in een ontbindingsprocedure ontbreekt nu werkneemster niet overtollig is verklaard.

Uitspraak

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst zonder toekenning van een vergoeding. Een vergoeding is naar het oordeel van de kantonrechter niet op haar plaats, nu werkneemster zowel geweigerd heeft de werkzaamheden die binnen haar functieprofiel passen te aanvaarden als op voorstel van werkgever samen te onderzoeken of de inhoud van de functie zodanig kan worden gewijzigd dat deze haar tot tevredenheid stemt.

Het is niet aan de kantonrechter om de vrijwillige vertrekregeling die werkgever aanbiedt aan overtollige werknemers via de ontbindingsprocedure ook aan te bieden aan een werknemer zoals in casu die niet overtollig is.

Bron: LJN BD1560

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.