Geen herkeuring 50-plusser in Wajong

0

Tienduizenden mensen die ouder zijn dan vijftig jaar en al heel lang een uitkering krijgen omdat ze al op jonge leeftijd een arbeidshandicap hadden, hoeven vanaf volgend jaar niet meer te vrezen voor een lagere uitkering. Staatssecretaris Klijnsma heeft bepaald dat 50-plussers in de Wajong geen herkeuring hoeven te ondergaan.

Momenteel wordt bij alle Wajongers gekeken of zij mogelijkheden hebben om te werken. Als die er zijn, kunnen ze begeleiding krijgen bij hun pogingen om een baan te vinden én gaat hun uitkering omlaag van 75 naar 70 procent van het wettelijk minimumloon.

‘We zien dat als we vijftigplussers aanschrijven, dat het leeuwendeel geen arbeidsvermogen heeft’, zei Klijnsma tegen Radio 1. ‘We wilden dat natuurlijk zeker weten, dus dat hebben we de afgelopen tijd bekeken. En als dat dan zo is kan je ze wel allemaal oproepen, maar eigenlijk is dat te dol.’

Klijnsma stelde eerder dat ze iedereen een kans op werk gunt, maar zegt dat deze groep niet langer met een herkeuring moet worden opgezadeld. ‘Als 50-plussers direct worden ingedeeld in de categorie “geen arbeidsvermogen” dan sluit je ze uit van ondersteuning van het UWV bij het vinden van werk. Dat wil ik niet’, zei Klijnsma steeds. Nu is ze van gedachten veranderd. Zo’n 36.000 uitkeringsgerechtigden worden ontzien van herkeuring en een mogelijke korting op hun uitkering. ‘We willen Wajongers niet meer belasten dan strikt noodzakelijk’, aldus Klijnsma.

De verzekeringsartsen van het UWV gaven al direct bij lancering van dit plan in 2013 aan dat het lastig is om aan de hand van oude medische dossiers een goede indeling te maken. GroenLinks en de SP vroegen vorig jaar nog om een uitzondering voor de 50-plussers bij de herindeling van Wajongers, omdat zij toch niet aan een baan komen. Het UWV opperde de werkwijze voor 50-plussers te veranderen. Klijnsma ging akkoord en meldde begin deze maand aan de Tweede Kamer dat de groep ‘geen arbeidsvermogen’ groter uit zal vallen. Bij navraag door Trouw blijkt het te gaan om alle Wajongers van 50 jaar of ouder.

De staatssecretaris merkt nog wel op dat er bezwaar mogelijk is voor de oudere Wajongers die tegen hun zin worden ingedeeld bij de groep die niet kan werken, terwijl ze wel aan de slag zouden willen. Is het bezwaar terecht, dan heeft deze Wajonger recht op begeleiding. De verwachting is dat dit niet tot nauwelijks zal voorkomen.

Bron: ANP/Trouw

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.