Geen automatisch ontslag bij 65 jaar

1

Een arbeidsovereenkomst eindigt niet automatisch bij 65 jaar omdat de werknemer vanaf dat moment pensioen krijgt.

 

De situatie

Een 64-jarige werkneemster is al meer dan 20 jaar in dienst bij een werkgever. Twee maanden voordat ze 65 wordt, krijgt ze een brief. Daarin staat dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege per 1 augustus 2011 zal eindigen bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd, omdat dit gebruikelijk is in Nederland en bij de werkgever. De werkneemster antwoordt hierop dat zij in eerdere gesprekken al had aangegeven dat ze wil doorwerken na haar 65ste. Ze stelt dat in haar arbeidsovereenkomst geen pensioenbeding is opgenomen en dat er ook geen cao van toepassing is waarin iets is geregeld over ontslag bij 65 jaar. Bovendien staat nergens in de wet dat een arbeidsovereenkomst eindigt zodra de werknemer recht heeft op pensioen. De werkgever vraagt daarom toch nog een ontslagvergunning aan. Met toestemming van het UWV zegt de werkgever de arbeidsovereenkomst alsnog op per 1 december 2011. De werkneemster heeft zich in augustus nog wel gemeld op het werk maar de toegang werd haar geweigerd. Ze heeft daarna schriftelijk gemeld zich beschikbaar te houden voor werk. De werkgever heeft haar vanaf 1 augustus 2011 geen loon meer betaald.

De vordering

De werknemer vordert via de rechter betaling van haar loon over de periode van 1 augustus tot 1 december 2011.

Verweer

De werkgever meent dat een arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt zodra de werknemer pensioen ontvangt. Dat is gebruikelijk in Nederland en bij de werkgever. Het volgt ook uit de wet (art. 7:667 lid 1 BW), zegt de werkgever. Daarin staat dat een arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt als de tijd is verstreken die bij overeenkomst is afgesproken of die bij de wet of door het gebruik is aangegeven. De werkgever vindt het ook onredelijk dat de werkneemster loon vordert, terwijl zij al pensioen ontvangt.

Het oordeel

De kantonrechter deelt de mening van de werkgever niet. Dat de werkneemster de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en pensioen ontvangt, is geen reden om de arbeidsovereenkomst van rechtswege te beëindigen. Daar is meer voor nodig.

Niet langer gebruikelijk
De laatste jaren zijn er ontwikkelingen gaande met betrekking tot het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd. Het is niet langer gebruikelijk om te stoppen met werken bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Bovendien staat nergens in de wet dat een arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt als een werknemer recht heeft op pensioenuitkering. De kantonrechter wijst de loonvordering toe.

Wel pensioenbeding in arbeidsovereenkomst?
In dit geval was er geen pensioenbeding opgenomen in de arbeidsovereenkomst maar vaak is dat wel zo. De Hoge Raad heeft kortgeleden in het KLM-vliegersarrest (LJN BW3367) bevestigd dat een arbeidsovereenkomst van rechtswege wel kan eindigen bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd als een pensioenontslagbeding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst.

LJN BW8593
Rechtbank Haarlem
Automatisch ontslag bij 65 jaar
Eerste aanleg
30 mei 2012

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Voor wat betreft die kantonrechter en de ook de KLM-uitspraak niets nieuws. Maar waar is dat “anders denken in hoger beroep” gebleven, of wordt daar de kantonrechter boven het UWV mee bedoeld?