Gedragscode internetgebruik niet voldoende

0

De kantonrechter in Nijmegen oordeelde op 5 juni dat een werkgever
zijn werknemer niet kon houden aan een verbod dat in de gedragscode stond die op
het intranet van het bedrijf was geplaatst.

Steeds meer werkgevers hanteren gedragscodes om werknemers in de richting van ‘gewenst gedrag’ te sturen en om ongewenste activiteiten te voorkomen. Denk hierbij ook aan email- en internetcodes. Uit onderstaande uitspraak blijkt dat werkgevers niet alleen aandacht moeten besteden aan het opstellen van dergelijke codes, maar vooral ook aan een goede implementatie daarvan in de organisatie. Het is aan te bevelen om gedragscodes aan iedere werknemer uit te reiken, er aandacht aan te besteden tijdens personeelsbijeenkomsten of werkoverleggen en om de code door (nieuwe) werknemers te laten ondertekenen.

In de zaak die bij de kantonrechter Nijmegen speelde had de werknemer een verbod op het verrichten van nevenwerkzaamheden overtreden. Het verbod stond vermeld in de gedragscode van het bedrijf. De werkgever had de invoering van de gedragscode beperkt tot plaatsing daarvan op het intranet en had daar niet een training of andere vorm van mondelinge kennisoverdracht aan gekoppeld. De kantonrechter overwoog dat "het plaatsen op intranet onvoldoende is om medewerkers van de gedragscode en de gevolgen van (herhaalde) overtreding daarvan bewust te maken". De werkgever mocht de werknemer daarom niet kwalijk nemen dat hij het verbod op nevenwerkzaamheden had overtreden.

Bron: LJN BA7119
Kantonrechter Arnhem
Datum: 05-06-2007

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.