Flexibele geschiloplossing door moderne arbitrage

0

Als het aan minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) ligt, worden de regels voor arbitrage gemoderniseerd. Daarnaast streeft hij naar een vermindering van praktische belemmeringen door administratieve lastenverlichting.

Ondernemers die kiezen voor arbitrage als alternatief voor rechtspraak, moeten verzekerd zijn van flexibele geschiloplossing met voldoende waarborgen voor een volwaardige rechtsgang. Dit staat in een wetsvoorstel dat voor advies naar verschillende instanties is gestuurd.

Het initiatief is onderdeel van de zogeheten Innovatieagenda. Daarin staan een aantal maatregelen om belemmeringen weg te nemen voor gebruik van vormen van geschilbeslechting en geschiloplossing buiten de rechter om.

Processtukken kunnen per e-mail verstuurd worden en het deponeren van een vonnis bij de rechtbank wordt niet meer verplicht gesteld. Om tijd en geld te besparen wordt de procedure tot vernietiging van een arbitraal vonnis teruggebracht tot een rechtsgang in één instantie, namelijk bij het gerechtshof.

Opstelten wil de consument tegemoet komen door hem bij een geschil een maand bedenktijd te geven voor zijn keuze tussen arbitrage en de gewone rechter. Daardoor kan een geschil tussen een consument en een ondernemer niet zomaar door arbitrage worden beslecht.

Arbitrage is in één van de belangrijkste vormen van geschilbeslechting naast de overheidsrechter en wordt vooral gebruikt bij geschillen tussen ondernemers in bouw en handel, arbeidsrechtelijke geschillen en huurzaken.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.