Extra geld voor strengere regels bijstand

0

Gemeenten en hun sociale diensten krijgen hulp bij het doorvoeren van strengere regels voor de bijstand, de sociale werkplaatsen en de Wajong voor jonggehandicapten. Staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) trekt er bijna 5 miljoen euro voor uit.

Het kabinet wil meer mensen uit hun uitkering halen en gehandicapten vaker ‘gewoon’ aan het werk zetten in plaats van weerk via sociale werkplaatsen. De Krom steunt onder meer het opzetten van zes regioteams met kennis van de lokale situatie, die kunnen meedenken bij het oplossen van knelpunten.
 
Wet Werken Naar Vermogen
De staatssecretaris kondigde de steun donderdag in Den Haag aan tijdens het congres ‘Maximaal vermogen’ van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en brancheorganisatie van sociale diensten (Divosa). Het plan is per 1 januari 2013 de Wet Werken Naar Vermogen (WWNV) in te voeren om meer werklozen aan de slag te krijgen.

VNG en Divosa zijn hierover altijd kritisch geweest, omdat volgens hen ook flink wordt bezuinigd op re-integratiemiddelen. De Krom zei ‘heel enthousiast’ te zijn dat ze nu toch al voorbereidingen treffen.

De VVD-bewindsman benadrukt dat bezuinigen nodig is om te voorkomen dat de overheidsschuld oploopt. Bovendien is eerder ‘geld nooit het probleem geweest’ voor sociale werkplaatsen, maar worden de gehandicapte werknemers in zijn ogen nog niet goed geholpen. Hij stelt dat de uitstroom naar de gewone arbeidsmarkt nu nog geen 5 procent is, terwijl de helft met begeleiding aan de slag moet kunnen buiten de beschutte werkplek.
 
De Krom zei ervan overtuigd te zijn dat meer mensen met minder geld aan het werk te helpen zijn. Zo hekelde hij dat een kwart van het re-integratiebudget door gemeenten wordt besteed aan gesubsidieerde banen. Het Rijk heeft de zogeheten Melkertbanen al jaren geleden afgeschaft, omdat mensen niet doorstromen naar een gewone baan. Ook wees de staatssecretaris erop dat al eerder is bezuinigd op het re-integratiebudget. Toen steeg volgens hem de uitstroom naar werk.
 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.