Ex-statutair directeur moet ontslagvergoeding terugbetalen

0

Een ontslagen statutair directeur probeert in hoger beroep een hogere schadevergoeding te krijgen. Maar dat mislukt. Hij moet van het hof zelfs de vergoeding die de kantonrechter hem toekende terugbetalen. Het hof oordeelt dat het ontslag van een statutair directeur niet zo snel kennelijk onredelijk is.

De situatie

Een bedrijf dat aan de rand van de financiële afgrond staat, laat een onderzoek doen naar het reilen en zeilen van het bedrijf. Daaruit komt naar voren dat er sprake is van ernstig mismanagement. De statutair directeur wordt de wacht aangezegd omdat het bedrijf geen vertrouwen meer in hem heeft. Hij wordt op non-actief gesteld en voor de vergadering van de aandeelhouders wordt zijn mogelijke ontslag op de agenda gezet.
De vereniging van aandeelhouders ontslaat de directeur wegens de slechte financiële resultaten van het bedrijf, de niet optimale wijze van de invulling van het productieproces en de organisatie en het tekortschieten als manager. Op de vergadering zelf wordt daar nog aan toegevoegd dat de directeur,  in strijd met de statuten, zonder toestemming zijn eigen pensioenregeling en zijn lease-autoregeling heeft gewijzigd.

Bij de kantonrechter

De ex-directeur stapt naar de rechter en vordert een schadevergoeding van bijna € 800.000, gebaseerd op de kantonrechtersformule met een correctiefactor van 1,5.
De rechter oordeelt dat de statutair directeur terecht is ontslagen op grond van de beschuldigingen over het zonder toestemming wijzigen van zijn eigen pensioenregeling en zijn lease-aut regeling. Maar het ontslag is wel kennelijk onredelijk vanwege de gevolgen voor de ex-directeur. De rechter wijst een vergoeding van € 83.000 toe.
De beschuldigingen van mismanagement zijn naar het oordeel van de rechter niet met genoeg feiten onderbouwd en die ontslagredenen betitelt de rechter als vals.

In hoger beroep

De werknemer gaat in hoger beroep en vangt daar bot. Het hof vindt het ontslag niet kennelijk onredelijk en de ex-directeur moet zelfs de al ontvangen schadevergoeding terugbetalen.

Ontslag terecht gegeven

De aangevoerde ontslagreden zijn niet vals, oordeelt het hof. Ze zijn gebaseerd op diverse rapporten en interviews en het bedrijf heeft de directeur de kans gegeven om zich te verbeteren.
De arbeidsvoorwaarden had hij niet zelf mogen wijzigen. Daarbij was er duidelijk een tegenstrijdig belang tussen het bedrijf en de directeur. Het bedrijf streeft naar passende en bedrijfseconomisch verantwoorde voorwaarden, en een werknemer naar voor hem zo optimaal mogelijke arbeidsvoorwaarden, zo stelt het hof. De ex-directeur is niet transparant te werk gegaan bij het wijzigen van zijn pensioenregeling. Hij mocht niet zelf een nieuwe pensioenovereenkomst aangaan. Daarmee heeft hij de regeling uit de statuten geschonden die nu juist bedoeld is om discussies over belangentegenstellingen te voorkomen.

Lagere eisen voor ontslag statutair directeur

Ook in deze uitspraak bevestigt het hof dat er lagere eisen gelden voor het ontslag van een statutair directeur (zie ook Ontslag statutair directeur niet snel kennelijk onredelijk ) dan voor een ‘gewone’ werknemer.
In dit geval vindt het hof het ontslag niet kennelijk onredelijk. Dat de directeur vrijwel zijn hele leven voor het bedrijf heeft gewerkt en dat hij nu 53 jaar oud is, wil nog niet zeggen dat zijn kansen op de arbeidsmarkt slecht zijn. En, kort samengevat, valt de werkgever in dit geval niets te verwijten.
Het hof vernietigt de uitspraak van de kantonrechter en de ex-directeur moet de uitbetaalde schadevergoeding terugbetalen.

LJN BP7323
Gerechtshof Leeuwarden
Ontslag statutair directeur
Hoger beroep
01 februari 2011
Door mr. Ingrid Kooijman » 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.