Erfgenamen geen recht op ontbindingsvergoeding

0

De erfgenamen van een werknemer maken aanspraak op de ontbindingsvergoeding van hun overleden familielid. Het hof oordeelt echter dat de ex-werkgever die niet hoeft uit te keren. De arbeidsovereenkomst was namelijk al van rechtswege geëindigd door het overlijden. Er was dus niets meer om te ontbinden.

De situatie

Een werknemer sluit in de loop van 2009 een beëindigingsovereenkomst met zijn werkgever. Ze spreken af om de kantonrechter te verzoeken om de arbeidsovereenkomst per 1 april 2010 te ontbinden, onder toekenning van een vergoeding van 65.952 euro. Eind augustus 2009 ontbindt de rechter de arbeidsovereenkomst op de gevraagde einddatum en kent de werknemer ook de gevraagde vergoeding toe.

Maar dan overlijdt de werknemer op 30 december 2009. Zijn erfgenamen maken bij de ex-werkgever aanspraak op de ontbindingsvergoeding. Maar die wil niet betalen. Hij spant een kort geding aan en vraagt de rechter om een verbod op het ten uitvoer leggen van de ontbindingsbeschikking, in ieder geval tot er een uitspraak in een bodemprocedure is. De rechter wijst die vordering toe.

Het oordeel van het hof
De erfgenamen starten de bodemprocedure. De kantonrechter veroordeelt de ex-werkgever tot het uitbetalen van de ontslagvergoeding. De ex-werkgever legt zich daar niet bij neer en gaat in hoger beroep.
Het hof vernietigt de uitspraak van de kantonrechter. De erfgenamen kunnen volgens het hof geen beroep doen op uitvoering van de beëindigingsovereenkomst. De bedoeling van de partijen bij die overeenkomst was de gang naar de rechter voor een pro-formaontbinding. En die gang is gemaakt, waarmee aan de overeenkomst is voldaan.

Geen arbeidsovereenkomst, dus geen ontbinding
Het hof oordeelt dat de ontbindingsvergoeding onlosmakelijk is verbonden met de ontbinding. Het was ook voor alle partijen duidelijk dat de vergoeding betaald moest worden op het moment van de ontbinding: op 1 april 2010. Maar omdat de arbeidsovereenkomst door het overlijden van de werknemer al eerder van rechtswege is geëindigd, kan de ontbindingsbeschikking simpelweg niet meer uitgevoerd worden: er is geen overeenkomst meer om te ontbinden. Dat de ontbindingsbeschikking van de kantonrechter inmiddels onherroepelijk was, doet daar niet aan af.

In het kort geding dat de ex-werkgever had aangespannen, suggereerde de rechter nog dat de erfgenamen in een bodemprocedure om uitvoering van de beëindigingsovereenkomst zouden kunnen verzoeken, maar daar heeft het hof nu een streep door gezet.

Lees ook:

 

Gegevens rechtszaak:
ECLI:NL:GHARL:2013:5392. Datum uitspraak: 6 september 2013

Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Ingrid Kooijman is auteur bij XpertHR. Voor XpertHR Actueel houdt ze de jurisprudentie scherp in de gaten. Ze schrijft over arbeidsrecht, HRM en projectmanagement.