Erfgename heeft recht op beëindigingsvergoeding

0

Een werknemer overlijdt voordat zijn arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden eindigt. De rechter oordeelt dat zijn erfgename recht heeft op de beëindigingsvergoeding.

De situatie

Een 60-jarige werknemer sluit vrijwillig een beëindigingsovereenkomst met zijn werkgever omdat zijn functie bij een reorganisatie komt te vervallen. Ze spreken af dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden eindigt per 1 november 2011. Vanaf juli wordt hij vrijgesteld van werkzaamheden. De beëindigingsvergoeding van € 99.549 zal worden uitgekeerd na 1 november. Maar de werknemer overlijdt voor 1 november 2011 en dus voordat hij de beëindigingsvergoeding heeft ontvangen. Zijn zus wil dat de werkgever de vergoeding aan haar als enige erfgename uitkeert.

De vordering

De zus vraagt via de kantonrechter om betaling van de beëindigingsvergoeding van bijna een ton. Ze beroept zich op de afspraak uit de beëindigingsovereenkomst dat de overeenkomst niet aangetast kan worden. Ze leidt ook uit een ander artikel af dat de arbeidsovereenkomst ook eerder kan eindigen dan 1 november, waarbij de werknemer dan recht houdt op de vergoeding. Bovendien is in de overeenkomst niets bepaald over vroegtijdig overlijden van de werknemer.

Het verweer

De werkgever is het niet eens met de zus. De arbeidsovereenkomst is van rechtswege geëindigd voor 1 november door het overlijden van de werknemer. Alsnog uitkeren van de vergoeding is ook in strijd met de bedoelingen die de partijen hadden met de overeenkomst: het toekennen van een aanvulling op de WW-uitkering.

Het oordeel

De kantonrechter oordeelt dat de partijen in april 2011 een rechtstoestand in het leven hebben geroepen die verplichtingen met zich meebrengt waar ze zich aan moeten houden. De verplichting van de werknemer was het instemmen met het eindigen van het dienstverband. Daar heeft hij aan voldaan. Vervolgens rust op de werkgever de verplichting om de beëindigingsvergoeding te betalen. Ook al is de arbeidsovereenkomst eerder geëindigd door een andere oorzaak, de kantonrechter is van mening dat de werkgever alsnog aan zijn verplichtingen moet voldoen. De kantonrechter wijst de vorderingen van de zus toe.

Meer rechtspraak over beëindigingsvergoeding voor nabestaanden »

LJN BX6265
Kantonrechter Hilversum
Beëindigingsvergoeding na overlijden
Eerste aanleg
29 augustus 2012

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.