Emancipatie vlot niet lekker in Nederland

0

Nederland doet het in vergelijking met andere landen iets minder goed als het gaat om emancipatie van vrouwen. Dat blijkt uit de Global Gender Gap Index. Daarin zijn we twee plaatsen gedaald ten opzichte van vorig jaar.

De Global Gender Gap Index wordt jaarlijks gepubliceerd door het World Economic Forum (WEF). De Nederlandse bijdrage daaraan wordt geleverd door INSCOPE: Research for Innovation onder aanvoering van professor Henk Volberda.

Lagere ranking
Nederland scoort natuurlijk veel beter dan het wereldwijd gemiddelde, maar blijft toch steeds meer achterlopen op Scandinavische landen. Na vorig jaar nog te zijn gestegen naar de elfde plaats op de ranglijst, zakt Nederland dit jaar met twee plaatsen naar de dertiende plaats. Een deel van de verklaring ligt in de lagere politieke invloed van vrouwen in Nederland. Slechts 39 procent van de Tweede Kamerzetels en 33 procent van de ministersposten wordt hier door vrouwen ingenomen.

Onderwijs en salaris
Een ander deel van de verklaring ligt in de onderwijsparticipatie, zegt Volberda: ‘Nog steeds doen vrouwen het op school veel beter dan mannen, maar in Scandinavische landen is de dominantie van vrouwen in het hoger onderwijs nog veel groter geworden.’

En hoewel vrouwen het beter doen op school, vertaalt zich dat niet door naar een betere positie op de arbeidsmarkt. ‘Vrouwen participeren in Nederland nog steeds minder in het arbeidsproces. Bovendien verdienen ze aanzienlijk minder voor gelijkwaardige functies (-13 procent). We hebben in Nederland te maken met een groot onbenut potentieel van onze vrouwelijke beroepsbevolking. Gezien de hogere participatie van vrouwen in het hoger onderwijs en hun betere studieprestaties, is het onrechtvaardig dat vrouwen nog steeds worden achtergesteld in salariëring.’

Wereldwijd
Er is geen land in de wereld waar de ongelijkheid compleet is opgeheven. De vier hoogst genoteerde landen (IJsland, Finland, Noorwegen en Zweden) hebben meer dan 80 procent van hun kloof gedicht, terwijl het laagst genoteerde land (Jemen) hier voor 51 procent in is geslaagd. Nederland heeft voor meer dan 76 procent de kloof gedicht tussen mannen en vrouwen.

De meeste aanknopingspunten zijn (wereldwijd) te vinden bij de economische participatie en politieke invloed van vrouwen. Vrouwen participeren wereldwijd 40 procent minder in het arbeidsproces en hebben 79 procent minder politieke invloed. Bij onderwijs en gezondheidszorg gaat het veel beter: daar bestaat nog maar een paar procent ongelijkheid.

Oproep: betere voorzieningen en vrouwenquota
Juist in tijden van voorzichtige economische opleving is het volgens Volberda noodzakelijk dat een land de economische participatie van vrouwen verbetert: ‘Dit biedt kans op vooruitgang. We hebben in Nederland uitstekend opgeleide vrouwen; we moeten er alles aan doen dat zij nu ook beter doorstromen naar leidinggevende managementposities en politieke functies.’

We kunnen daarbij een voorbeeld nemen aan de Scandinavische landen: ‘Zij lopen duidelijk voorop als het gaat om voorzieningen voor ouders om werk en gezin te combineren, kinderopvang, en zwangerschapsverlof. Naast fiscale prikkels, sociale zekerheidsvoorzieningen en werkgeversinvesteringen die de ongelijkheidskloof tussen mannen en vrouwen opheffen, kan er ook een vrouwenquotum worden ingesteld. In Noorwegen moet 40 procent van de raad van bestuur van beursgenoteerde ondernemingen bestaan uit vrouwen. De quota-discussie is in Nederland wel gevoerd, maar heeft nog niet geleid tot nationale wetgeving.’

Belangrijk voor concurrentievermogen
De index laat een sterk verband zien tussen seksegelijkheid en concurrentievermogen. ‘Politici zouden seksegelijkheid daarom tot een prioriteit moeten maken. De belangrijkste factor voor het concurrentievermogen van een land is namelijk het menselijk talent, en vrouwen maken de helft uit van die potentiële talentenbasis. Het concurrentievermogen van een land hangt dus significant af van hoe een land de kansen van vrouwen vergroot. Om het concurrentievermogen en ontwikkelingspotentieel te maximaliseren, zou elk land naar seksegelijkheid moeten streven.’

Lees meer over:

Over Auteur

Basti Baroncini schrijft met liefde over alle onderwerpen binnen het HR-vakgebied, maar zijn hart gaat pas écht sneller kloppen wanneer het gaat om strategie en om mensen. Sociale innovatie, duurzame inzetbaarheid, ontwikkeling & onderwijs, verandertrajecten, draagvlak, communicatie en leiderschap zijn voorbeelden van onderwerpen waar hij graag over schrijft.