Eenzijdige wijziging seniorenregelingen gerechtvaardigd

0

Omdat twee seniorenregelingen geen onderdeel zijn van het leeftijdsbewust personeelsbeleid is er sprake van leeftijdsdiscriminatie in de zin van de Wet gelijke behandeling. De werkgever mocht daarom eenzijdig besluiten de regelingen schrappen.

 

De situatie

Een werkgever schaft per 1 januari 2007 de twee verlofregelingen voor oudere werknemers af. Het bedrijf neemt dit besluit omdat de regelingen in strijd zijn met de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd (WGBL).
Vijf werknemers zijn het niet eens met de eenzijdige wijziging van hun arbeidsvoorwaarden en stappen naar de rechter. Zij vinden dat het gemaakte onderscheid naar leeftijd gerechtvaardigd is omdat de verlofregeling deel uitmaakt van het leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen het bedrijf. De regeling is daarmee objectief gerechtvaardigd door een legitiem doel.

De vordering

De werknemers vragen de kantonrechter om hen de extra verlofdagen op basis van de afgeschafte regelingen alsnog toe te kennen. De kantonrechter wijst de vordering af. De seniorenregelingen zijn inderdaad strijd is met de WGBL en mocht geschrapt worden. De werknemers leggen zich niet bij dat oordeel neer en gaan in hoger beroep.

Het oordeel

Het Hof oordeelt dat de seniorenregelingen inderdaad een verboden onderscheid naar leeftijd maken en daarmee in strijd zijn met de WGBL. De werkgever mocht de regelingen dan ook afschaffen. De regelingen maken volgens het hof geen deel uit van het leeftijdsbewust personeelsbeleid omdat de regelingen  die extra verlofdagen toekennen op basis van dienstjaren en leeftijd – in de cao onder een totaal ander cluster staan dan de regelingen over het leeftijdsbewust personeelsbeleid.
Het Hof bekrachtigd het vonnis van de kantonrechter.

LJN BO6310
Gerechtshof Arnhem
Eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden
Hoger beroep
27 april 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.