Eenzijdige aanpassing functie en arbeidsvoorwaarden

2

Als een werknemer onder protest akkoord gaat met een nieuwe functie, betekent dat niet dat hij het ongunstiger salaris accepteert.

 

De situatie

Een Senior Medewerker Airportbalies ontvangt naast zijn salaris een onregelmatigheidstoeslag en ‘ tijd voor tijd’ -toeslag voor bijzondere uren. Na een reorganisatie komt de functie van de werknemer te vervallen en wordt hij boventallig. Hij krijgt een nieuwe, zwaardere functie aangeboden voor meer uren tegen hetzelfde salaris. Hij aanvaardt de functie onder protest. Als er een geschil ontstaat over de invulling van de functie en over de vraag of de werknemer de aangeboden functie moet aanvaarden, geeft de werkgever aan die het uitvoeren van de functie onder protest ziet als een acceptatie van de nieuwe functie. Als dat anders is, dan verwacht de werkgever dat de werknemer zijn ontslag indient.

De zaak

Bijna een jaar later stapt de werknemer naar de kantonrechter. Hij vordert het achterstallige loon, vakantietoeslag en onregelmatigheidstoeslag. Vlak na de indiening van de zaak blijkt dat de werkgever een fout heeft gemaakt bij de afwikkeling van de reorganisatie. De werknemer en zijn collega’s krijgen alsnog met terugwerkende kracht een loonsverhoging van 3,8%.
De kantonrechter wijst de vordering van de  werknemer af. Omdat hij de nieuwe functie heeft aanvaard, moet hij ook genoegen nemen met de daarbij behorende salarisstructuur, aldus de kantonrechter.

Het oordeel

In hoger beroep is het hof het niet met de kantonrechter eens. De vorderingen van de werknemer van het achterstallig loon worden deels toegewezen. Het hof overweegt dat de werkgever in redelijkheid de salariële wijzigingen niet kan doorvoeren. Ongeacht of de kwestie wordt beoordeeld vanuit goed werkgeverschap, goed werknemerschap of vanuit het bestaan van een rechtsgeldig wijzigingsbeding.
De werkgever kan ook niet duidelijke maken waarom de zwaardere functie met meer contract-uren per week met hetzelfde salaris zou moeten worden beloond als de oude functie. De werknemer mag in dit geval van zijn werkgever verwachten dat zijn salaris in ieder geval niet onder het niveau van zijn oude functie komt. Het is aan de werkgever om te bepalen op welke wijze dat kan worden gegarandeerd. Het feit dat de werknemer akkoord is gegaan met de nieuwe functie, betekent niet dat hij daarmee afstand heeft gedaan van het recht om het geschil aan de rechter voor te leggen.

LJN BO6550
Gerechtshof ‘ s-Gravenhage
Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden artikel 7:613 BW
Hoger beroep
19 oktober 2010

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

 1. Jan vd Zanden op

  Als je de uitspraak leest komt er een iets genuanceerder beeld naar voren.

  Gedurende 2 jaar heeft de medewerker met meer uren een salaris verdiend dat hij daarvoor ook had. Dit wordt door het Hof niet hersteld.
  Vanaf eind 2009 moet de werkgever er voor zorgen dat het bruto uurloon, inclusief verwerking van toeslagen e.d., niet lager is dan het brutoloon van voor 2007.
  Dat lijkt logisch. Het is wel vreemd, zo niet inconsequent, dat het Hof de voorafgaande periode niet heeft hersteld; dat zou overigens ook een vrij complexe berekening worden vermoed ik……

 2. Jan vd Zanden op

  De werkgever TUI had beter een overgangsperiode van bijvoorbeeld 3 jaar in kunnen bouwen om het salaris naar beneden bij te stellen. Dan was de medewerker minder in de contramine en had hij aangesloten bij vaste rechtspraak dat salarisvermindering bij economisch moeilijke omstandigheden, mits redelijk en geleidelijk ingevoerd, aanvaardbaar is en dat een medewerker op een dergelijk voorstel positief moet ingaan. Nu moet TUI tot in lengte van jaren een aanzienlijk hoger salaris aan de medewerker betalen.