Een nieuwe manager sneller inwerken

0

Door de stappen van een beproefd proces te volgen kan het inwerken van een nieuwe manager veel sneller en effectiever verlopen.

Als je een HR-professional bent, dan moet je deze blogpost zeker lezen, aldus Auteur Michael VanDervort. Hij verzekert de lezer dat deze een meer effectieve en productieve organisatie krijgt als deze de stappen uit het document “New Manager Assimilation Process” volgt bij het inwerken van een nieuwe manager. 

Loop de stappen in dit 2000 woorden tellende document door en het kennismakings- en inwerktraject van een nieuwe manager wordt met maanden bekort. The New Manager Assimilation process is ontwikkeld door en heeft zich bewezen bij General Electric.

Het proces kan toegepast worden bij iedere nieuwe manager, ongeacht niveau en ongeacht de omvang en de cultuur van de organisatie.

De doelstellingen van het proces zijn:

  1. Ondergeschikten de mogelijkheid geven om hun nieuwe manager in een zeer korte tijd te leren kennen
  2. Het bouwen aan een basis voor een gedegen, lange-termijn werkrelatie tussen de nieuwe manager en zijn of haar team
  3. Het fundament leggen voor open communicatie, werkplanning en probleemoplossing tussen de manager en zijn of haar ondergeschikten.

Het proces zelf bestaat uit vijf elkaar opvolgende fasen:

  1. Data-collectie; in deze fase worden door het team vragen opgesteld over wat men over en van de nieuwe manager wil weten. Voorbeeldvragen: “Wat weten we al van deze manager?” Welke uitdagingen staan deze manager te wachten?” Het team gaat vervolgens zelf antwoorden op deze vragen formuleren.
  2. Feedback aan de nieuwe manager; de nieuwe manager krijgt vervolgens de vragen en de gegeven antwoorden teruggekoppeld via een ‘tussenpersoon’, zoals een HR-professional die het proces begeleid. De antwoorden van teamleden zijn geanonimiseerd.
  3.  Voorbereiden reactie manager; de manager gaat vervolgens een reactie voorbereiden op de input van het team. Hij of zij kan dit zelfstandig doen of in samenspraak met de betrokken HR-professional.
  4. Assimilatie bijeenkomst; de manager presenteert vervolgens zijn of haar reactie op de vragen en gegeven antwoorden aan het team. Incorrecte aannames of onrealistische verwachtingen worden gecorrigeerd of rechtgezet. Tijdens deze bijeenkomst is levendige discussie, interactie, gewenst.
  5. Follow-up; tijdens de bijeenkomst komen nieuwe vragen of onderwerpen aan de orde waarop de nieuwe manager niet direct een antwoord of reactie heeft. Deze worden spoedig na de sessie door de manager geadresseerd. Bovendien worden de uitkomsten van de bijeenkomst nog eens samengevat en met iedereen gedeeld.

Dit is geen kostbaar proces of een proces dat veel tijd kost. Het zorgt wel voor een versnelling van het kennismakingstraject, neemt onrealistische verwachtingen weg en zorgt voor een gezonde basis voor samenwerking tussen de nieuwe manager en zijn of haar team.

Deze post is te vinden op het blog The Human Race Horses. Het assimilatieproces wordt in dit document beschreven.

Meer Mediascan »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.