Driemaal naar de rechter voor ontbinding

0

Na drie ontbindingsverzoeken op rij zijn een werkgever en een werkneemster nog steeds niet van elkaar af.

 

De situatie

Een HR-medewerkster is 20 jaar in dienst als haar functie in juli 2011 komt te vervallen. De werkgever biedt haar een andere, lagere functie aan met een compensatie voor het lagere salaris dat bij die functie hoort. De werkneemster wijst dit aanbod af, er volgt mediation en vanaf november 2011 is de werkneemster vrijgesteld van werk.

Het eerste ontbindingsverzoek door de werkgever

De werkgever verzoekt om ontbinding met een vergoeding op basis van de neutrale kantonrechtersformule. De werkneemster wil een correctiefactor van C=2: het bedrijf heeft zich niet als goed werkgever gedragen door haar functie op te heffen en haar daarna geen passend aanbod te doen.

Het oordeel
Op 19 maart 2012 ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst tegen 1 mei 2012 en kent daarbij de werkneemster een hoge vergoeding van 150.000 euro toe omdat de werkgever zijn plichten als goed werkgever heeft verzaakt.

Werkgever bedenkt zich
De werkgever maakt gebruik van het recht om een ontbindingsverzoek in te trekken.

Het tweede ontbindingsverzoek door de werkneemster

De werkneemster laat het er niet bij zitten en dient binnen een week zelf een ontbindingsverzoek in en vraagt daarbij een vergoeding van 150.000 euro. De werkgever maakt daar schriftelijk bezwaar tegen en informeert de werkneemster tegelijkertijd dat er een passende vacature voor haar is. Vervolgens wordt de werkneemster onverwacht door een bureau benaderd voor een assessment voor die functie. De werkneemster wil niet meewerken, ze wil de uitspraak op het ontbindingsverzoek afwachten en meldt zich ziek. Later biedt de werkgever nog een outplacementtraject aan.

Het oordeel van de rechter over het tweede verzoek
De kantonrechter concludeert dat de partijen weinig toekomst meer samen hebben en ontbindt op 5 juni 2012 de arbeidsovereenkomst per 1 juli 2012. De werkneemster krijgt een vergoeding van 85.000 euro toegekend. De werkgever had na het intrekken van het verzoek beter zijn best moeten doen om de verstoorde arbeidsrelatie te herstellen maar deed in plaats daarvan een onzorgvuldig aanbod. De werkneemster heeft van haar kant wel erg snel gehandeld. Het willen afwachten van het ontbindingsverzoek is overigens haar goed recht, maar ze heeft daarmee wel de suggestie gewekt dat ze aanstuurde op beëindiging. Ze had de werkgever ook de gelegenheid moeten geven om haar een aanbod te doen.

Werkneemster bedenkt zich
Dit keer maakt de werkneemster gebruik van het recht om het verzoek in te trekken. Ze geeft aan dat het bedrag flink tegenviel en ze toch wil gaan voor de functie. Er volgt een gesprek waarin de werkgever het aanbod doet voor een vaststellingsovereenkomst in de lijn van de laatste uitspraak. De werkgever wil haar niet meer op de functie hebben.

Het derde verzoek door de werkgever

De werkgever stapt vervolgens opnieuw naar de rechter met het verzoek de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Maar de rechter wijst dat, voorlopig laatste, verzoek af.
De rechter oordeelt dat er na het intrekken van het verzoek geen veranderingen in de omstandigheden zijn opgetreden die een ontbinding zouden rechtvaardigen. De werkgever had er rekening mee moeten houden dat ook de werkneemster haar verzoek alsnog kon intrekken, net zoals de werkgever dat eerder zelf had gedaan. De werkgever had het aanbod voor de functie niet mogen intrekken, oordeelt de rechter, zeker niet omdat de functie nog openstond op dat moment.

Nog een vierde verzoek?

Het intrekken van een ontbindingsverzoek omdat de vergoeding te hoog is, betekent dus niet automatisch het einde van de zaak. De partijen zullen het dan zelf alsnog moeten oplossen.
Na drie procedures bij de kantonrechter zijn deze werkgever en de werkneemster nog steeds niet van elkaar af. Gaan ze nog een keer naar de rechter, of zullen ze er dit keer in onderling overleg uitkomen?

> LJN BX5124 (uitspraak op 19 maart 2012)
> LJN BX5130 (uitspraak op 4 juni 2012)
> LJN BX5141 (uitspraak op 13 augustus 2012)

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.