Doorwerk-cao 65+ers geen verboden leeftijdsonderscheid

0

Met een speciale doorwerk-cao voor 65+ers wordt geen verboden onderscheid naar leeftijd gemaakt. Het onderscheid is objectief gerechtvaardigd omdat de cao voorziet in specifieke behoefte.

Daarnaast is het doel van hoger arbeidsparticipatie van gepensioneerden ook niet zonder de cao te bereiken. Het toepassen van de afzonderlijke bepalingen uit de cao is geen leeftijdsdiscriminatie in geval van detachering door de Doorwerk BV. Of toepassing van de bepalingen in een bedrijf waar ook andere werknemers bij dezelfde werkgever in dienst zijn leeftijdsdiscriminatie is, is afhankelijk van de concrete omstandigheden.

De situatie

De Vereniging van Doorwerkgevers (VVDW) heeft met de vakbond LBV de Doorwerk-cao afgesloten. De cao is alleen van toepassing op werknemers van 65 jaar en ouder en op werknemers met een (pre)pensioenregeling. In de cao staan specifieke arbeidsvoorwaarden voor gepensioneerde werknemers, zoals onbeperkte mogelijkheid tot tijdelijke contracten en speciale arbeidsongeschiktheids- en ongevallenverzekering. Werknemers kunnen bij de Doorwerkgever BV in dienst treden en gedetacheerd worden bij hun voormalig, of een andere werkgever. Werkgevers kunnen ook contractant worden van VVDW, waardoor de Doorwerk-cao rechtstreeks van toepassing wordt op de ‘doorwerknemer’ in hun bedrijf.

De vraag

De VVDW en de vakbond LBV hebben samen aan de Commissie Gelijke Behandeling Leeftijd de vraag voorgelegd of ze met de Doorwerk-cao een ongeoorloofd onderscheid naar leeftijd maken door te bepalen dat de cao alleen voor gepensioneerde werknemers geldt. Op grond van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid (WGBL) mag er bij arbeidsvoorwaarden namelijk geen onderscheid gemaakt worden naar leeftijd tenzij dat gezien de omstandigheden objectief gerechtvaardigd is.

De tweede vraag die ze voorleggen is of toepassing van de afzonderlijke bepalingen uit de cao op uitsluitend de doorwerknemers in concrete situaties tot ongeoorloofd onderscheid leidt.

Het oordeel

De Commissie geeft aan dat het maken van het onderscheid objectief gerechtvaardigd is. Het doel en de middelen om dat doel te bereiken zijn legitiem. Het bevorderen van de arbeidsparticipatie van ouderen strookt namelijk met het doel van de overheid en met het doel van de WGBL. En de Doorwerk-cao voorziet in specifieke behoeften van doorwerkgevers- en werknemers. Zonder het onderscheid of met minder onderscheid, zou het doel niet bereikt kunnen worden.

Over de directe toepassing van de bepalingen uit de cao op uitsluitend de doorwerknemers kan de Commissie niet oordelen omdat dit afhangt van de feiten en omstandigheden van de arbeidssituatie. Als het gaat om detachering van doorwerknemers vanuit de Doorwerk BV naar een ander bedrijf, is er geen probleem omdat het dan gaat om arbeidsvoorwaarden van twee verschillende werkgevers.

Keten van arbeidsovereenkomsten

De Doorwerk-cao stelt artikel 7:668a BW buiten werking. In dat artikel wordt het aantal opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten beperkt,. De Commissie Gelijke Behandeling geeft expliciet aan dat zij alleen een uitspraak doet over dit aspect vanuit het oogpunt van onderscheid naar leeftijd, en niet vanuit het arbeidsrechtelijke oogpunt. Maar gezien het feit dat het artikel afwijking bij cao toestaat, lijkt daar geen probleem op te treden.

JAR 2009/236
Commissie Gelijke Behandeling
Oordeel over eigen handelen
10 augustus 2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.