Doorgroeiafspraken niet nagekomen. Recht op schadevergoeding?

0

Een werknemer die in het selectietraject afspraken maakt over doorgroeimogelijkheden heeft volgens de kantonrechter recht op een schadevergoeding omdat de werkgever die afspraken niet is nagekomen. Maar het hof zet een streep door die uitspraak.

 

De situatie

Een werknemer komt via een wervingsbureau in contact met zijn toekomstige werkgever. Na een traject van 3 maanden start hij op 1 september 2006 als tendermanager, op basis van een contract voor onbepaalde tijd.
De werknemer wilde eigenlijk aan de slag als projectdirecteur, maar het bedrijf heeft hem liever in de functie van tendermanager. In een brief laat het bedrijf weten dat het hem wel de mogelijkheid biedt om na een jaar door te groeien naar projectdirecteur. Daarbij worden wel twee eisen gesteld: de werknemer moet goed functioneren en er moet op dat moment een functie vrij zijn. In de aanstellingsbrief staat niets over deze afspraken.
In december 2007 vraagt de werknemer wanneer hij zijn aanstelling als projectdirecteur kan verwachten. Het bedrijf geeft aan dat hij op zich goed heeft gefunctioneerd maar wil nog een jaar wachten en hem nauwlettend volgen. De werknemer is teleurgesteld en zegt uiteindelijk zijn arbeidsovereenkomst per 1 augustus 2008 op. Hij vraagt daarbij om compensatie voor het niet nakomen van de afspraken. De werkgever weigert dat en de werknemer stapt naar de rechter.

De vordering

Bij de kantonrechter vraagt de werknemer om compensatie voor de schade die hij heeft geleden door het niet nakomen van de doorgroeiafspraken door de werkgever. Hij baseert die vordering op de eisen van goed werkgeverschap (art. 7:611 BW).

Het oordeel

De kantonrechter wijst aan de werknemer een schadevergoeding toe van iets meer dan 10.000 euro. Beide partijen zijn niet tevreden over deze uitspraak en gaan in hoger beroep. Daar zet het hof een dikke streep door de uitspraak van de kantonrechter.
De werknemer had moeten aandringen op opname van de afspraken over de doorgroeimogelijkheden in zijn arbeidsovereenkomst. Dat de afspraken daar niet in staan, is op zich nog geen reden voor afwijzing van de vordering. Uit de brief waar de afspraken wel in staan, blijkt dat de werkgever geen verplichting is aangegaan om de werknemer als projectdirecteur aan te stellen: hij zou in de gelegenheid worden gesteld om door te groeien. Er was ook geen fatale termijn aan de afspraak verbonden.
Het hof vindt wel dat de werkgever ook wat steken heeft laten vallen door de zaak op zijn beloop laten en door niet duidelijk te communiceren dat er helemaal geen functie beschikbaar was.

Hogere functie, meer beslissingsvrijheid
Het hof neemt ook mee in de beslissing dat de werkgever serieuze twijfels had aan de leidinggevende capaciteiten van de werknemer, en dat hij de werknemer (nog) niet geschikt vond voor de functie. De functie stelde hoge eisen aan de werknemer. Het hof overweegt dat bij een dergelijke ‘ hoge’ functie de werkgever een grotere vrijheid heeft om te beslissen dan wanneer de functie op een lager niveau ligt.

LJN BY2121

Hof Arnhem
Goed werkgeverschap
Hoger beroep
30 oktober 2012

Door mr. Ingrid Kooijman »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.