Doorbetaling ziekengeld door eigenrisicodrager kent grenzen

0

Als een zieke werknemer passende werkzaamheden weigert en zich niet houdt aan de re-integratievoorschriften, vervalt de plicht van de werkgever/eigenrisicodrager om ziekengeld door te betalen na afloop van het dienstverband.

De situatie

Een monteur heeft met een uitzendbureau een arbeidsovereenkomst van drie maanden. Op 28 september, twee dagen voordat het contract eindigt, meldt hij zich ziek wegens elleboogklachten. De bedrijfsarts acht hem volledig arbeidsgeschikt voor de aangepaste werkzaamheden die de werkgever voorstelt.
Op 30 september zegt de werknemer tegen de werkgever dat hij het aangepaste werk niet gaat doen omdat hij eerst nog 3 weken rust wil. Na dit gesprek bevestigt de werkgever per brief nog eens dat het dienstverband wegens het aflopen van het contract eindigt op 1 oktober. De werkgever stopt de betaling van de ZW-uitkering omdat de werknemer zich niet aan de ziekteverzuimregels heeft gehouden.
De werknemer schakelt de UWV in voor een deskundigenoordeel. Het UWV oordeelt dat de werkgever als eigenrisicodrager het ziekengeld voor de werknemer moet betalen en dat de werknemer op 30 september niet volledig geschikt was voor zijn eigen werk maar wel voor de aangeboden passende werkzaamheden.

 

Eerste procedure

De kantonrechter heeft op initiatief van de werknemer het uitzendbureau bij verstek veroordeeld tot betaling van 91% van  € 490,- bruto per week.

 

De vordering

Omdat de werkgever niet gehoord is in de eerste procedure (en het ook niet eens is met de beslissing) vordert hij nietigverklaring van het vonnis en afwijzing van de vordering van de werknemer. Hij stelt dat voorafgaand aan het spreekuur op 29 september bij de bedrijfsarts, de arbodienst twee keer tevergeefs heeft geprobeerd een afspraak te maken met de werknemer omdat de werknemer niet thuis was. Ook heeft de werknemer het goedgekeurde aangepaste werk geweigerd. Hij heeft zich daarmee niet gehouden aan de ziekteverzuimvoorschriften en niet meegewerkt aan zijn re-integratie.

 

Het oordeel

De kantonrechter stelt de werkgever in het gelijk. Hij oordeelt dat op grond van artikel 7:629 lid 3d BW de werknemer geen loon toekomt als hij zonder goede reden weigert mee te werken. Dit volgt ook uit artikel 30 en 45 van de Ziektewet. Op de zitting wordt een discussie gevoerd óf er wel passende vervangende werkzaamheden zijn aangeboden. De kantonrechter oordeelt dat mede gezien het advies van de arts het voor de hand ligt dat het werk is aangeboden door de werkgever. De werknemer heeft dit onvoldoende tegengesproken. Al met al heeft de werknemer geen recht op ziekengeld en wordt hij veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.

 

LJN BP7646
Kantonrechter
Eigenrisicodrager ZW
Eerste aanleg – verzetprocedure  
3 februari 2011

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.