Docent pas na vakantie ontslaan is slecht werkgeverschap

0

Een onderwijsinstelling die een docent aan het begin van de schoolvakantie schorst en doelbewust pas na de vakantie een ontbindingsverzoek indient, handelt niet als goed werkgever. De docent mag van de kortgedingrechter voorlopig weer lesgeven.

De situatie

Een directeur van een hogeschool hoort van diverse collega’s klachten over een docent. Hij gaat in februari 2011 met de docent in gesprek. In de drie maanden daarna praat de directeur met 20 collega’s en 4 directieleden over hun ervaringen met het gedrag van de docent. De bevindingen worden samengevat en aan de docent voorgelegd. Kort daarop, eind mei, geeft de directeur aan dat de school geen vertrouwen meer heeft in het voortzetten van de arbeidsovereenkomst. En dan gebeurt er even helemaal niets. Pas als het lesseizoen is afgelopen, wordt de docent voor onbepaalde tijd geschorst. Na de vakantie, meer dan twee maanden later, wordt er een ontbindingsverzoek ingediend. De directeur geeft daarvoor als reden dat tijdens de vakantie toch niemand iets van de schorsing zou merken.

De vordering

De docent wil gewoon weer aan het werk. Hij vindt dat hij onterecht is geschorst. De schorsing tast ook zijn eer en goede naam aan. Hij vraagt de rechter in een kort geding om de school te gebieden hem weer voor de klas te laten staan. Hij wil daarmee verdere schade van de schorsing voorkomen.

Het oordeel

De rechter vindt dat de school zich niet als goed werkgever heeft gedragen.
Schorsing is een zware maatregel die met zorgvuldigheid moet worden toegepast onder andere vanwege de kans op aantasting van de eer en goede naam van de werknemer.
De werkgever heeft wel gesprekken met de werknemer gevoerd en er is een soort van onderzoek gedaan. Maar gek genoeg vond de werkgever de uitkomsten toentertijd geen reden voor een schorsing, en daarna zijn er geen nieuwe incidenten geweest. En geruchten zijn geen reden voor een schorsing. Omdat het vakantie was diende de schorsing ook geen redelijk doel.
De kantonrechter vindt het onbegrijpelijk dat de school pas op 11 augustus een ontbindingsverzoek heeft ingediend met als reden dat toch niemand iets zou merken van de schorsing. Dat is geen goed werkgeverschap. De werknemer lijdt wel onder een schorsing met een aangekondigd voornemen voor ontslag, ook tijdens de vakantie.
De werkgever kan ook niet aantonen dat er onrust ontstaat als de docent weer les gaat geven, de school heeft immers zelf gesteld dat niemand iets van de schorsing heeft gemerkt.
De school moet de docent weer laten lesgeven. De rechter verbindt een dwangsom van € 500 per dag aan dit gebod voor elke dag dat de docent niet wordt toegelaten tot zijn werk.

LJN BS1259
Kantonrechter Utrecht
Schorsing
Kort geding
19 augustus 2011

Door mr. Ingrid Kooijman

 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.