Leestips voor de HR-professional in de maand juli

0

Wat moet je lezen om bij te blijven in je vakgebied? Vanaf nu selecteert dr. Job Hoogendoorn iedere maand de belangrijkste boeken en publicaties die jij als HR-professional kunt lezen ter inspiratie. Deze maand aandacht voor talentmanagement, betrokkenheid van medewerkers en leiderschap. 

Talentmanagement (1)

Aan diploma’s wordt in ons land een grote waarde gehecht bij werving en selectie. Als het aan Bod Kodde ligt, moet dat anders. Hij is van mening dat competenties als wilskracht, aanpassingsvermogen, zelfeffectiviteit (zelfvertrouwen dat gecorrigeerd wordt door een kritische reflectie over de eigen competenties), bevlogenheid en vitaliteit veel meer aandacht verdienen bij het aannemen van medewerkers. Kodden, verbonden aan Nijenrode Business University,  baseert zijn inzicht op een grootschalig onderzoek naar prestatie-indicatoren, waarbij hij vooral kijkt naar herhaalbaarheid, duurzaamheid, van opvallende prestaties. “Waarom weet die ene persoon zijn succes te herhalen, terwijl eigenlijk niemand dat verwachte ?” Kodden biedt de lezer van zijn boek diverse vragenlijsten en checklists en een praktisch model voor werving en selectie waarmee organisaties hun “talenten kunnen ontwikkelen tot helden” en kunnen bouwen aan duurzaam winnende teams.
De Kunst van Duurzaam Presteren, Bas Kodden, Vakmedianet, 2017, 206 blz., 29,50 euro.

Motivatie en betrokkenheid

Tien jaar geleden nam Allard Droste een Rotterdams metaalbedrijf, Aldowa, over. Hij besloot de ramen van het bedrijf wijd open te zetten en nam afscheid van een formele organisatiestructuur, bureaucratische routines (zoals functieprofielen, beoordelingsgesprekken, werktijdregelingen), topsturing en weinig spartelruimte voor medewer-kers. In plaats daarvan werd het een organisatie met samensturing (liever dan zelfsturing), een vertrouwenscultuur, grote ruimte voor zelfstandigheid en initiatief van medewerkers, een grote flexibiliteit in de taakverdelingen en een grote aandacht voor plezier in het werk en met elkaar. Dat heeft Aldowa goed gedaan. In tien jaar tijd vervijfvoudigde de omzet. De motivatie en betrokkenheid van medewerkers ligt op een hoog niveau en er is een bruisende teamspirit.  Dit alles overigens zonder dat Allard Droste de boeken van Ricardo Semler over Semco (tot nu toe) gelezen heeft.
Semco in de Polder, Allard Droste, Boom Uitgevers, Amsterdam, 2017, 192 blz.,  22,50 euro.

Zelfsturing implementeren

Voor wie niet vertrouwd is met de ideeën van Ricardo Semler schreef Peter Runhaar een samenvatting van de Semco-aanpak. Die aanpak omvat het snoeien van managementlagen, de introductie van een radicale werknemersdemocratie, selectie en beoordeling van het management door het personeel, schaalverkleining, kleine teams, transparantie, een vertrouwenscultuur en een grote aandacht voor het welzijn van medewerkers. In de bijlagen biedt Runhaar een korte beschrijving van Semco, het bedrijf van Semler, en een aantal tips om zelfsturing succesvol te implementeren.
De Kleine Semler, Peter Runhaar, Business Contact, 2017, 80 blz., 9,99 euro.

Talentmanagement (2)

Op het gebied van talentmanagement speelt intuïtie vaak nog een grotere rol dan het meten en zorgvuldig analyseren van data over de kwaliteiten van medewerkers. Thomas Chamorro-Premuzic, hoogleraar Bedrijfspsychologie aan het University College in London, heeft een aantal problemen en vooral misvattingen op een rij gezet. Een populair misverstand is bijvoorbeeld de gedachte dat een uitstekende performance samengaat met een hoog potentieel voor een zwaardere functie. Dit zonder zorgvuldige beoordeling van de verschillen in functie-eisen tussen de actuele en de eventueel toekomstige functie.

Een andere misvatting is de idee dat de kwaliteiten, die iemand in beeld brengen voor leidinggevende rollen ook helpen om effectief leiding te geven. Dit terwijl eigenschappen als politieke vaardigheid en zelf-promotie, die helpen bij het eerste, soms correleren met narcisme, oneven-wichtig beoordelen en lage scores op empathie, wat succes als leider in de weg staat. Ontwikkelingsinvesteringen worden vaak onvoldoende selectief aangewend; low-potentials krijgen dezelfde aandacht als high potentials en bij de selectie van deelnemers wordt niet voldoende gelet op leergierigheid en coachbaarheid. En wat ook nog als eens vergeten wordt: zelfs high potentials hebben hun zwakke kanten, waardoor faal- en ontsporingsrisico’s zich kunnen voordoen. Deze zwakke kanten krijgen volgens de auteur te weinig aandacht bij talentbeoordeling en ontwikkeling. The Talent Delusion, Thomas Chamorro-Premuzic, Little Brown Book  Group,  London, 2017, 12,99 dollar.

Flexbarometer

De laatste editie van de flexbarometer (mei 2017) laat zien dat het volume aan vaste banen voor onbepaalde tijd nog steeds onder druk staat en dat de opmars van flexibele banen nog niet ten einde is. De verwachting dat bij een voortgezet herstel van de economie het aantal vaste banen weer zou toenemen, ook door conversie van flex-aanstellingen naar vaste aanstellingen onder invloed van toegenomen anciënniteit in de tijdelijke functie, vindt nog geen bevestiging. Ook de nervositeit rond de DBA-spelregels, die enige tijd als rem op de groei van flexwerk functioneerde, lijkt af te nemen.
Flexbarometer is een initiatief van TNO, ABU en FNV en wordt gesteund door het Ministerie van SoZaWe.

Leiderschap

Bij servant leadership wordt er veel ruimte geboden voor zelfstandigheid, initiatief en eigen verantwoordelijkheid. Er is veel aandacht voor communicatie en overleg en de waardering van medewerkers voor leidinggevenden is groter dan bij een meer sturende invulling van de leiderschapsrol. Dat levert de verwachting dat meer medewerkers hier-door zelf interesse zouden krijgen om leidinggevende rollen te vervullen. Lacroix en Pircher Verdorfer laten in twee onderzoeken met respectievelijk 497 en 222 responden-ten zien dat dit niet altijd zo werkt. Het tegendeel is zelfs in significante mate het geval. Een overtuigende verklaring hiervoor hebben zij nog niet. Zou een macho-invulling van de leiderschapsrol toch meer inspiratie opleveren voor would-be leiders?
Can Servant Leaders Fuel the Leadership Fire ?, Martin  Lacroix en Armin Pircher Verdorfer, in Administrative Sciences, 2017, 7 (1).

Lees meer over:

Over Auteur

Dr. Job Hoogendoorn is auteur bij XpertHR. Ook is hij partner bij Erasmus Research & Business Support (ERBS). Hiervoor was hij hoofddocent HRM en directeur van de parttime master Bedrijfskunde van de Rotterdam School of Management. Hij publiceert over HRM, SHRM, HR Planning, talent management, MD, opleiding en ontwikkeling en medezeggenschap. Voor vragen kun u mailen aan jhoogendoorn@rsm.nl.