Dit moet HR lezen in augustus

0

Wat moet je lezen om bij te blijven in je vakgebied? Dr. Job Hoogendoorn selecteert iedere maand de belangrijkste boeken en publicaties die jij als HR-professional kunt lezen ter inspiratie. Deze maand aandacht voor angstcultuur, high-performance-principes en werknemers die je geld kosten. 

Angstcultuur

Organisaties met een angstcultuur waren de laatste maanden regelmatig in het nieuws. Denk aan de onveilige werkcultuur in verschillende universitaire ziekenhuizen waar medewerkers zich niet veilig voelen om over fouten en calamiteiten te praten. En ook bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie was sprake van een angst- en afrekencultuur volgens begin dit jaar gepubliceerd tevredenheidsonderzoek onder ruim 1300 medewerkers. Dit soort fenomenen vraagt om een boek als dat van Peter Fijbes. Het boek van Fijbes is het eerste Nederlandse boek over angstcultuur en voorziet daarmee in een lacune in de Nederlandse HR-management literatuur. In zijn boek definieert hij eerst het begrip angstcultuur en bespreekt hij de relatie tussen angst en bedrijfscultuur. Vervolgens gaat hij na hoe angst in organisaties ontstaat en waarom angst niet wordt aangepakt. Tenslotte bespreekt hij hoe een angstcultuur voorkomen of genezen kan worden. Ook biedt Fijbes een Quick Scan om te zien hoe het staat met de (angst-) cultuur in de eigen organisatie. Een goed startpunt om te werken aan (versterking van) een vertrouwenscultuur.
Angstcultuur; Krijg grip op angst in organisaties, Peter Fijbes,  Boom Uitgevers, Amsterdam, 2017, 224 blz., 24,99 euro.

High performance culture

Paul Rulkens, opgeleid als chemisch ingenieur, werkte tien jaar bij DSM. Rulkens’s belangstelling voor de condities die high performance stimuleren voerde hem via een functie als Business Intelligence Manager naar de functie van Senior Consultant High Performance Culture bij DSM. Twee jaar geleden begon hij zijn eigen adviesbureau voor High Performance en dit jaar publiceerde hij zijn boek ‘Uitstekend’. Met zijn boek wil Rulkens bedrijven en medewerkers een impuls geven om geweldig te groeien qua prestatie en innovatie. Zijn boek gaat focussen op de zaken die echt belangrijk zijn voor succes en prestatieverhogende gewoontes. In tien hoofdstukken bespreekt hij zaken als: hoe krijg je een neuslengte voorsprong, hoe bereik je de top en hoe zorg ik er voor dat we geen domme dingen doen. Voor de liefhebbers, biedt Rulkens ook nog een leeslijst van 50 boeken over uitstekend presteren. Het perspectief dat hij biedt doet wat Amerikaans aan, maar biedt zeker mogelijkheden om aan ‘low- of medium-performance’ te ontkomen. Of zoals Rulkens het zegt: ‘je hoeft niet ziek te zijn om beter te  worden!’
Uitstekend – High-performance-principes voor zakelijk en professioneel succes; Paul Rulkens, Vakmedianet, 2017, 180 blz. 19,50 euro, e-book 14,50 euro.

Managementideeën

Ieder jaar komen we in de vakliteratuur een flink aanbod van nieuwe managementideeën tegen. Sommigen bereiken een breed publiek, anderen gaan roemloos ten onder. Veel van deze ideeën leveren een sterk vereenvoudigd beeld van de management- en organisatiewerkelijkheid, gecombineerd met veelbelovende prognoses voor succes bij de toepassing ervan. Dit gebrek aan realisme zorgt voor teleurstellingen zodra deze ideeën in de praktijk worden toegepast. Ideeën die meer recht doen aan de complexiteit van management en organisatie en minder kamerbrede pretenties hebben, lijken een grotere overlevingskans te hebben. In de Managementideeënfabriek behandelt Stefan Heusinkveld, hoofddocent Management & Organisatie aan de VU te Amsterdam, de receptuur voor succesvolle management ideeën en laat hij zien hoe deze ideeën gefabriceerd worden door consultants en goeroes. Ook gaat hij na waarom een managementidee mode wordt, in de mode blijft  of uit de mode raakt. Hij onthult ook de geheimen van winnende ideeën en van hun meesterkoks, zoals de BCGmatrix, het 7S-model, TQM, BSC, CRM, Lean, Agile, MVO etc. Als jouw organisatie een van deze (vele) ideeën omarmd heeft, is het leuk en nuttig om te weten waar deze ideeën vandaan komen, hoe ze ontstonden en welke kans ze hebben om te overleven.
De Managementideeënfabriek, Stefan Heusinkveld, Boom Uitgevers, Amsterdam, 2017, 200 blz., 22,50 euro.

Rotte appels in je organisatie

Cornerstoneondemand beschikt dankzij haar klantenbestand over veel medewerkersgegevens. Interessant voor onderzoek. Zo bekeken ze met behulp van gegevens van 63.000 werknemers wat het effect is van ’toxic employees’, rotte appels, op de organisatie. Hierbij gaat het om circa 3 tot 5 procent van de medewerkers, die toxisch gedrag vertonen: wangedrag, pesten, ongewenste intimiteiten, geweld, alcohol of drugs gebruik, fraude, valsheid in geschrifte, inbreuk op bedrijfsregels etc. Goed functionerende medewerkers die in de directe omgeving van een rotte appel werken vertonen een verloop dat 54% hoger ligt dan het verloop van vergelijkbare werknemers, die geen rotte appel in hun buurt hebben. Met het extra personeelsverloop in de omgeving van rotte appels zijn flinke kosten gemoeid van vervanging, inwerken, leercurve etc. Overigens laat het onderzoek ook zien dat het niet meevalt om rotte appels te identificeren. Van de rotte appels ziet 33% zich als regelvast en heeft een meerderheid een groot vertrouwen in de eigen competenties, maar de rotte appels scoren ook hoger op verzuim en lager op klantgerichtheid en betrouwbaarheid. Toxisch gedrag is tamelijk besmettelijk en naarmate rotte appels in grotere teams werken, groeit het besmettingsgevaar.
Toxic Employees in the Workplace; hidden costs and how to spot them, Cornerstone on Demand, www.cornerstoneondemand.com

International Management Development

Op de wereldranglijst van het International Institute for Management Development (IMD) doet Nederland het uitstekend. Wereldwijd scoort Nederland een vijfde plaats, alleen Hongkong, Zwitserland, Singapore en de Verenigde Staten doen het nog beter. Ons land kent een hoogopgeleide en gelukkige bevolking, een concurrerende economie en een hoge dosis innovatie. Ten opzichte van de ranking over 2016 (achtste plaats) stijgt Nederland met drie plaatsen naar de 5e plaats in deze ranking van 63 landen. Over de prestaties en leefbaarheid van ons land zijn er bij IMD dus weinig twijfels. Nog minder twijfels heeft journalist en econoom Mathijs Bouman. In het Financieel Dagblad zet hij de resultaten van ons land voor 5 wereldwijde rankings met gezamenlijk 340 critera, waaronder de Human Development Index en de Hapiness Ranking, op een rij. Ons land komt in deze combine van rankings op een 2e plaats, na Zwitserland, en voor Denemarken, de VS en Zweden. HRM draagt in ons land zonder twijfel bij aan deze prachtige rankingresultaten. Proficiat !
World Competitiveness Yearbook,  IMD, Lausanne, mei 2017, 560 blz. 700 CHF, e-boek 300CHF.

Lees meer over:

Over Auteur

Dr. Job Hoogendoorn is auteur bij XpertHR. Ook is hij partner bij Erasmus Research & Business Support (ERBS). Hiervoor was hij hoofddocent HRM en directeur van de parttime master Bedrijfskunde van de Rotterdam School of Management. Hij publiceert over HRM, SHRM, HR Planning, talent management, MD, opleiding en ontwikkeling en medezeggenschap. Voor vragen kun u mailen aan jhoogendoorn@rsm.nl.