Disfunctioneren werknemer en inschakelen gemachtigde

0

Werkgever spant zich in om functioneren van werknemer te verbeteren.
Werknemer meldt zich ziek en schakelt gemachtigde in.

Werknemer is op 19 februari 2007 voor één jaar in dienst getreden bij Hanson Bedrijfsmakelaardij in de functie van commercieel directeur. Omdat werkgever niet tevreden is over het functioneren van werknemer, besluit werkgever vanaf medio 2007 met werknemer twee ochtenden per week over diens functioneren te spreken. Daarnaast heeft werkgever vanaf augustus 2007 een coach ingehuurd.

In september 2007 heeft werkgever werknemer bericht dat zijn aansturing en gedrag onvoldoende bijdragen aan het verbeteren van de werksituatie op kantoor. Voorts heeft werkgever op 8 november 2007 werknemer bericht dat hij de afspraken over het thuis- en netwerken wil herroepen. Daarnaast constateert werkgever dat concrete resultaten over beleidsvorming en planning uitblijven.

Werknemer meldt zich vervolgens ziek. Bij brief van 13 november 2007 laat werknemer werkgever weten dat hij zich tot een gemachtigde heeft gewend om zich te laten adviseren op arbeidsrechtelijk gebied. Werkgever verzoekt vervolgens, voor zover het dienstverband niet van rechtswege is beëindigd, voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst zonder toekenning van een vergoeding.

Uitspraak

Nu werknemer heeft aangegeven dat ook zijns inziens de arbeidsovereenkomst dient te eindigen, ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst. Ten aanzien van het verzoek van werknemer om toekenning van een vergoeding overweegt de kantonrechter dat het duidelijk moge zijn welke kritiek werkgever op werknemer had. Volgens de kantonrechter heeft werkgever zich voldoende ingespannen om de arbeidsovereenkomst met werknemer tot een succes te maken.

Het valt werknemer te verwijten dat hij zich na zijn ziekmelding voor werkgever onbereikbaar heeft gehouden en zich onmiddellijk tot een gemachtigde heeft gewend om zijn belangen te behartigen. Dit wordt door de kantonrechter als een overreactie gekwalificeerd temeer nu werkgever om overleg had verzocht. Van werknemer had verwacht mogen worden dat hij het gesprek met werkgever was aangegaan om tot een oplossing te komen. Daardoor heeft werknemer de arbeidsrelatie op scherp gezet.

De kantonrechter kent geen vergoeding toe nu het aan de gedragingen van werknemer is te wijten dat de arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden.

Bron: JAR 2008/135

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.