Discriminatie door informeren zwangerschap bij sollicitatie

0

Het is raadzaam om in een sollicitatieprocedure geen navraag te doen naar een kinderwens of zwangerschap. Hierdoor kan het vermoeden ontstaan dat de werkgever discrimineert, zo blijkt (nogmaals) uit deze zaak.

 

Een farmaceutisch bedrijf geeft een bemiddelingsbureau opdracht om op zoek te gaan naar kandidaten voor de vacature van Product Specialist. Het bureau draagt een kandidate aan, waar het bedrijf drie sollicitatiegesprekken mee voert. Daarna doet het bedrijf de kandidate een arbeidsvoorwaardenvoorstel, onder voorwaarde van een positieve afloop van een assessment. Het bedrijf gaat akkoord met het verzoek van de kandidate voor een werkweek van vier dagen.

Het assessmentbureau laat daarop telefonisch weten dat zij de kandidate positief zal aanbevelen. In het gesprek worden volgens het farmaceutische bedrijf wel verbeterpunten voor de kandidaten genoemd. Op diezelfde dag neemt een HR medewerker van het bedrijf contact op met het bemiddelingsbureau en vraagt of de kandidate in verwachting is. De directeur van het bureau informeert hier vervolgens naar bij de kandidate, die dit bevestigt.

Het bedrijf wijst de vrouw daarop af voor de functie. Na de afwijzing stuurt het assessmentbureau schriftelijk haar positieve aanbeveling aan het bedrijf. De vrouw vraagt de Commissie om te beoordelen of met de afwijzing verboden onderscheid is gemaakt op grond van geslacht.

Oordeel Commissie

De Commissie oordeelt dat het bedrijf verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van geslacht bij het (niet) aangaan van een arbeidsovereenkomst.

Overwegingen van de Commissie

De kandidate heeft volgens de Commissie feiten aangevoerd die doen vermoeden dat haar zwangerschap (mede) een rol heeft gespeeld bij de afwijzing. Met name het feit dat het bedrijf moeite had om de functie te vervullen en het feit dat zij direct na bevestiging van de zwangerschap besloten heeft de kandidate af te wijzen, zonder de schriftelijke uitslag van het assessment af te wachten, dragen hieraan bij.

De stelling van het bedrijf dat zij de kandidate heeft afgewezen omdat uit de mondelinge evaluatie van het assessment te veel aandachtspunten in haar functioneren naar voren kwamen, weerlegt dit vermoeden volgens de Commissie niet. Ook de stelling van het bedrijf dat het veel vrouwen in dienst heeft in een leeftijdscategorie waarop zij misschien zwanger zullen willen worden en het verweer dat de uiteindelijk gekozen kandidate tot deze groep behoort, bewijst volgens de Commissie niet dat de kandidate in dit geval niet is afgewezen vanwege haar zwangerschap. Verder heeft het bedrijf niet voldoende verklaard waarom zij navraag heeft gedaan naar de zwangerschap (als dit toch geen rol speelde in de selectieprocedure) en waarom zij haar op basis van een onvolledige assessmentuitslag zouden hebben afgewezen.

Commissie Gelijke Behandeling, 29 mei 2012, oordeelnummer 2012-96

Gevolgen voor de praktijk

In artikel 7:646 lid 1 BW is (o.a.) bepaald dat werkgevers geen onderscheid mogen maken tussen mannen en vrouwen bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst. Onderscheid op grond van zwangerschap, bevalling en moederschap is gezien het vijfde lid van deze bepaling een vorm van direct onderscheid. Er is niet alleen sprake van onderscheid wanneer de zwangerschap de enige reden vormt voor een beslissing om geen arbeidsovereenkomst aan te gaan, maar ook als de zwangerschap mede een rol speelt bij deze beslissing.

Het is daarom raadzaam om in een sollicitatieprocedure geen navraag te doen naar een kinderwens of zwangerschap. Hierdoor kan het vermoeden ontstaan dat de werkgeverin stijd handelt met deze wetgeving (discrimineert).

Kandidaten zijn in de sollicitatiefase overigens niet verplicht om de werkgever te melden dat zij zwanger zijn. Werkgevers mogen werkneemsters ook niet achteraf ontslaan, omdat zij niet op de hoogte waren van de zwangerschap. Bemiddelingsbureaus mogen kandidaten ten slotte niet weigeren omdat zij zwanger zijn of met verlof zullen gaan.

De Commissie oordeelde in een parallele zaak ook dat het betrokken bemiddelingsbureau verboden onderscheid naar geslacht heeft gemaakt, omdat de context het aangaan van een arbeidsverhouding was en het bureau zich bewust had moeten zijn van de mogelijke gevolgen hiervan (oordeelnummer 2012-97).

f& Dossier Recruitment »


MEER WETEN?

Op XpertHR.nl vindt u uitgebreidere informatie over verschillende arbeidsverhoudingen met voorbeelddocumenten, checklists, et cetera. CONTACT
XpertHR.nl is dé HR Antwoordbank. Bent u geïnteresseerd in XpertHR? Vraag dan een demonstratie aan op www.xperthr.nl of bel (020) 515 9555.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.