Demotie na verbetertraject terecht

0

Een werknemer die al tien jaar lang niet goed functioneert, mag na een verbetertraject in een lagere functie worden geplaatst. De werkgever heeft voldoende rekening gehouden met de belangen van de werknemer door hem zijn oude salaris en functie-titel te laten behouden.

 

De situatie

Een werknemer bij een orkest is aanvoerder van een deelgroep van dat orkest. Hij is al sinds 1979 in dienst en vanaf 1998 is er onvrede geuit over de rol van de aanvoerders. In juli 2010 vindt er een gesprek plaats tussen werknemer en werkgever en worden de zorgen over het functioneren van de werknemer in augustus schriftelijk bevestigd: er is geen vertrouwen meer in zijn capaciteiten als aanvoerder. De werkgever wil een vervolggesprek en stuurt aan op vrijwillige terugtreding. In december 2010 biedt de werkgever schriftelijk de mogelijkheid aan om vrijwillig, zonder gezichtsverlies, terug te treden naar een lagere positie. De werknemer gaat daar niet mee akkoord en er wordt er een verbetertraject gestart. Er volgt een periode waarin veel over het functioneren en het verbetertraject wordt gecommuniceerd. Helaas leidt het traject leidt niet tot verbetering in de situatie. In januari 2012 plaatst de werkgever de werknemer feitelijk terug naar een lagere functie, maar wel met behoud van salaris en behoud van zijn functie-titel. De werknemer is het niet eens met de demotie en stapt naar de rechter

De vordering

In een kort geding vraagt de werknemer om terugplaatsing in de functie van aanvoerder. Hij vindt dat het verbetertraject niet helder, transparant en correct heeft plaatsgevonden.

Het oordeel

De rechter wijst die vordering af.  De rechter stelt eerst vast dat het hier gaat om een functiewijziging verband met gewijzigde omstandigheden. Vervolgens oordeelt de rechter dat de werkgever voldoende aanleiding had voor de wijziging van de arbeidsvoorwaarden. Daarbij zijn de omstandigheden van het geval meegewogen. Het gedane voorstel is ook redelijk, oordeelt de rechter. Er was al meer dan 10 jaar discussie over het functioneren van de werknemer. In 2010 is dat geëscaleerd omdat de groepsleden niet langer met de aanvoerder wilden werken.
De werkgever heeft zorgvuldig gehandeld in het hele traject en er zijn meer dan voldoende schriftelijk stukken die dat ondersteunen. Het disfunctioneren wordt ook voldoende duidelijk uit alle aangevoerde stukken.
Het belang van de werkgever bij de wijziging is ook duidelijk: het voortbestaan van de groep wordt rechtstreeks bedreigd door het disfunctioneren van de werknemer. En een niet goed functionerende deelgroep van het orkest heeft invloed op het hele orkest.
Het is duidelijk dat de terugplaatsing ingrijpend is voor de werknemer, zeker omdat hij al zo lang op de functie zit maar zijn belang weegt niet per se zwaarder dan dat van de werkgever. De werkgever heeft voldoende rekening gehouden met het belang van de werknemer door aan te bieden afspraken te maken om de herplaatsing met zo min mogelijk imago schade voor de werknemer gepaard te laten gaan, en door de werknemer zijn salaris en functie-titel te laten behouden.

JAR 2012/81
Kantonrechter Amsterdam
Demotie
Kort geding
22 februari 2012

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.