DELA: medewerkersonderzoek verankeren in organisatie

0

Coöperatie DELA participeert al enkele jaren in het medewerkerperceptieonderzoek van Great Place to Work®. P&O-adviseur Veronique Bremer legt uit hoe DELA het onderzoek verankert in de organisatie en waarom het niet als los HR-instrument wordt ingezet.


Hoe is het onderzoek gekoppeld aan de organisatiedoelen?


‘ In de missie van coöperatie DELA is ook onze ambitie verwoord: we willen dat onze leden de toekomst zo zorgeloos tegemoet kunnen zien. Die ambitie is gestoeld op onze kernwaarden betrokkenheid, integriteit en ondernemerschap. In deze waarden is de verbondenheid met onze leden, onze mensen en onze omgeving verankerd. We willen écht betrokken zijn bij onze medewerkers en het als werkgever ook steeds beter doen. Daarvoor gebruiken we graag de feedback die we van hen krijgen, bijvoorbeeld via het GPTW-onderzoek.’


Hoe gaat de terugkoppeling van de resultaten?


‘ De directie van DELA is zeer gecommitteerd. Vanuit de directie koppelen wij de resultaten op DELA-niveau terug aan alle medewerkers. Afgelopen jaar via een bedankkaart naar het huisadres met daarop de resultaten op hoofdlijnen. Daarna bespreken managers de uitkomsten met betrekking tot de eigen afdeling binnen hun team en benoemen ze samen concrete actiepunten. Deze actiepunten vormen de leidraad voor het komende jaar. In werkoverleggen komt dat vervolgens regelmatig terug. Hierdoor ervaren medewerkers dat er daadwerkelijk aan de actiepunten wordt gewerkt. Dat versterkt het gevoel dat je mening geven, bijvoorbeeld via het onderzoek, echt zin heeft.’


Hoe communiceren jullie over het onderzoek?


‘ Door het hele jaar aan de actiepunten te werken en ze regelmatig in het team te bespreken is voor iedereen helder wat de toegevoegde waarde van het onderzoek is. Om die reden hoeven we geen uitgebreide interne campagne op te tuigen om mensen aan te sporen deel te nemen. Het onderzoek is bij ons inmiddels echt een begrip geworden. Managers attenderen zelf hun teams er op dat het onderzoek er weer aankomt. En ze sporen hun collega’ s aan deel te nemen, door aan te geven dat zij echt belang hechten aan hun deelname:  Je weet dat ik je mening belangrijk vind. Gun jezelf, je team en mij die informatie, zodat wij er samen wat mee kunnen .’


Leeft het onderzoek onder de medewerkers?


‘ In de twee weken van het onderzoek is er een enorme beleving, zeker als de tussentijdse responspercentages per afdeling elke drie dagen weer worden bekendgemaakt. Teams hebben inmiddels de ervaring dat een hoge response voor hen ook prettig is, omdat de resultaten dan een representatief beeld geven van hun afdeling. Het afgelopen jaar behaalden we een respons van 95 procent op een onderzoekspopulatie van ruim 1.200 medewerkers. Dat maakt het bespreken van de resultaten en het kiezen van gezamenlijke actiepunten voor de afdeling daarna ook gemakkelijker. Medewerkers spreken elkaar ook aan op deelname aan het onderzoek. Dit heeft ook te maken met de kernwaarde betrokkenheid, want als iemand besluit om de vragenlijst niet in te vullen, wat voor signaal geeft hij daar dan mee af?’


Wat is volgens jou het belangrijkste?


‘ Het onderzoek heeft echt een plek gekregen in de organisatie. De medewerkers weten dat het onderzoek informatie oplevert waarmee hun afdeling kan werken en die bijdraagt aan verdere groei en ontwikkeling van DELA als organisatie. De actiepunten die er uit voortkomen, maken deel uit van het jaarplan van elke afdeling. Daarmee is het onderzoek echt verankerd binnen DELA en geen jaarlijkse  losse flodder .’

 


Anouk Minnes, projectmanager bij Great Place to Work®

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.