De Wet werk en bijstand (WWB)

0

De Wet werk en bijstand zorgt dat iedereen die onvoldoende middelen heeft om in de noodzakelijke bestaanskosten te voorzien een minimuminkomen heeft. P&O’ers kunnen met de WWB te maken krijgen via werknemers die in het verleden bijstand hebben ontvangen of via werknemers die in verband met ontslag een beroep moeten doen op de WWB.

De Wet werk en bijstand is een uitkering voor mensen die te weinig inkomsten hebben om van te leven en die geen recht (meer) hebben op andere inkomsten. De bijstand is een financieel vangnet en is bedoeld als tijdelijke ondersteuning.

Bijstandsgerechtigden krijgen bij aanvang van hun uitkering meestal zowel arbeidsplicht als informatieplicht opgelegd. Van de uitkeringsgerechtigde wordt verwacht dat hij alles in het werk stelt om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen.

Hoogte bijstand

De bijstandsuitkering bestaat uit een  minimumbedrag dat maandelijks nodig is voor noodzakelijke kosten als huur, voeding, kleding en de premie voor een zorgverzekering.

De WWB kent landelijke normen voor mensen van 18 tot 21 jaar, van 21 tot 65 jaar en voor mensen die 65 jaar of ouder zijn. De wet maakt onderscheid tussen:

  • gehuwden, geregistreerde partners of ongehuwd samenwonenden;
  • alleenstaande ouders (die zorgen voor een of meer kinderen onder de 18 jaar);
  • alleenstaanden.

Voor elk van deze groepen geldt een apart normbedrag. Voor gehuwden en samenwonenden tussen de 21 en 65 jaar is dat 100% van het netto minimumloon, voor alleenstaande ouders tussen de 21 en 65 jaar 70% en voor alleenstaanden tussen de 21 en 65 jaar 50%.

Langdurigheidstoeslag

Mensen die vijf jaar of langer een inkomen hebben dat niet hoger is dan de bijstandsnorm, weinig of geen vermogen hebben en ook geen uitzicht op werk hebben, kunnen een langdurigheidstoeslag krijgen.

Bijzondere bijstand

Als iemand noodzakelijke, bijzondere kosten maakt, die hij naar het oordeel van de gemeente niet zelf kan betalen, kan hij bij de gemeente een beroep doen op bijzondere bijstand. Het gaat dan bijvoorbeeld om verhuiskosten, studiekosten, kinderopvang of woonkostentoeslag. Er wordt rekening gehouden met inkomsten en vermogen. Gemeenten mogen zelf vaststellen voor welke kosten en onder welke voorwaarden zij bijzondere bijstand verstrekken.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.