De tijdsbesteding van HR

1

Blijkt uit de tijdsbesteding van HR het toegenomen strategisch belang van deze discipline?

De professoren Lawler en Boudreau verrichten sinds 1995 iedere drie jaar onderzoek naar ‘de staat van HR’ in de VS, Australië, Canada, Europa en China. In het onderzoek onder HR-managers van grote bedrijven komen uiteenlopende onderwerpen aan de orde.

In dit artikel komen de resultaten aan de orde die te maken hebben met hoe HR haar tijd besteed. Lawler en Boudreau geloven dat deze tijdsbesteding licht werpt op hoe tegen HR aangekeken wordt, hoe de focus van HR verandert en waar HR naartoe beweegt.

HR-professionals willen meer en meer gezien worden als strategisch partner. Zeker nu vrijwel iedere organisatie aangeeft dat het personeel het belangrijkste kapitaal is zou dit in de positie van HR gereflecteerd moeten worden. Ook ontwikkelingen als globalisering, de nadruk op leiderschap, het toenemende belang van talentmanagement en de grotere beschikbaarheid van betrouwbare en relevante HR metrics, vragen om meer strategisch HR.

Lawler en Boudreau redeneren dat als HR verandert, dat tot uiting zou moeten komen in een veranderende tijdsbesteding van HR. Echter, in de 15 jaar dat dit onderzoek nu loopt is zeer weinig verandering opgetreden in de door HR-managers gerapporteerde tijdsbesteding.

De tijdsbesteding wordt consistent als volgt gerapporteerd:

  • 25% strategische partneractiviteiten
  • 50% verzorgen / ontwikkelen van HR diensten en programma’s
  • 25% bijhouden en controleren van gegevens

Hoewel deze percentages gelijk blijven geloven HR-managers zelf dat de HR-functie veranderd is in termen van focus en tijdsbesteding. HR-managers zijn ervan overtuigd dat HR minder administratieve taken uitvoert en meer strategisch bezig is. Lawler en Boudreau suggereren dat dit op basis van de onderzoeksresultaten een inaccurate perceptie is.

Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat als HR meer tijd besteed aan administratieve en controlerende taken, er een negatieve associatie is met de strategische rol van HR en de effectiviteit van HR. Als HR juist meer tijd besteed aan haar strategische rol, wordt zij ook als meer strategisch en effectiever gezien.

Lawler en Boudreau concluderen: De tijdsbesteding van HR zegt veel!

Deze onderzoeksresultaten worden beschreven op de site van het Center for Effective Organizations

Meer Mediascan »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Zou het kunnen zijn dat bij het uitblijven van de verwachting, het ontbreken van de juiste benodigde opleidingsachtergrond een rol speelt?

    Om strategisch te kunnen meedenken is een meer academisch bedrijfskundige/organisatiekundige kennis noodzakelijk; je moet een bedrijfsvoering kunnen overzien, erin meedenken, erop kunnen aanvullen, erover kunnen sparren… erover kunnen adviseren, feitenmateriaal (metrics) kunnen analyseren, integraal verbanden kunnen leggen. Dit vraagt om acteren op een hoger niveau; boven de bedrijfskundige materie kunnen uitstijgen. Veel P&O-ers daarentegen zitten in de materie… We zouden uit de verwachtingen die we hebben t.a.v. de prestaties van het “nieuwe” P&O, mogen concluderen dat voor echt strategisch HRM(management) het wellicht noodzakelijk is een zwaarder “type” P&O-er aan te trekken. Een HBO P&O volstaat hierbij niet meer…