De ROI van verandering en communicatie

1

Organisaties die effectief met verandering omgaan hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken.

 

HR-dienstverlener Towers Watson verricht jaarlijks een studie naar het effect van communicatie en verandering. De 2011 2012 versie werpt nieuw licht op de centrale rol van effectieve verander- en communicatieprocessen in organisaties.

De lessen die eruit geleerd kunnen worden:

 • De employee value propositie (EVP) zorgt voor onderscheidend vermogen van organisaties en bindt medewerkers aan een organisatie. Van de organisaties die effectief communiceren heeft tweederde een duidelijk uitgesproken EVP.
 • Organisaties die goed zijn in verandermanagement hebben vijf keer vaker een geïntegreerde verander- en communicatiestrategie in vergelijking met organisaties die niet effectief veranderen.
 • Effectieve organisaties zorgen ervoor dat een gevoel ontstaat van solidariteit, van allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Effectieve organisaties zetten verschillende media in om ervoor te zorgen dat iedereen – managers en medewerkers – het gevoel heeft dezelfde ervaringen te delen. Dit zorgt ervoor dat medewerkers het gevoel hebben dat ze eigenaar zijn van het probleem en dat ook moeten oplossen. Het zorgt voor het noodzakelijke draagvlak voor veranderingen.
 • Tweederde van de respondenten weet nu meer van sociale media dan een jaar geleden en geeft tevens aan er in de nabije toekomst meer gebruik van te maken. Toch zijn er twijfels over de effectiviteit van sociale media. Slechts 28% van de respondenten geeft aan dat het inzetten ervan kosteneffectief is. Organisaties die geloven dat het inzetten van sociale media effectief is investeren meer in sociale netwerken om samenwerking te bevorderen en nieuwe ideeën te delen.
 • Management en leiderschap zijn zeer belangrijk bij effectieve communicatie en verandermanagement. Tweederde van de respondenten zegt dat managers (meer) verantwoordelijkheid nemen voor de communicatie met medewerkers. Echter, in nog geen eenderde van de organisaties worden managers beoordeeld op hun communicatievaardigheden.
 • Het trainen van managers in communicatie- en verandermanagementvaardigheden blijkt weinig effectief. Slechts 35% van de organisaties die hun managers (laten) trainen geeft aan dat deze training daadwerkelijk effect heeft. Towers Watson noemt dit ‘eye-opening’.
 • Organisaties die effectief met veranderingen omgaan hebben over het algemeen een geformaliseerd proces en medewerkers, waaronder een interne communicatiedeskundige, die zich specifiek hiermee bezighouden. Deze organisaties betrekken in een vroegtijdig stadium medewerkers bij het nemen van beslissingen.

Organisaties die competitief willen zijn en blijven moeten effectief reageren op steeds veranderende omstandigheden. Organisaties die het best slagen in het anticiperen en reageren op deze veranderingen hebben volgens Towers Watson leiders, managers en communicatievaardigheden die het volgende bewerkstelligen:

Clarity (duidelijkheid): op heldere wijze op de medewerkers overbrengen hoe zij kunnen bijdragen aan het succes van de organisatie
Confidence (vertrouwen): Het ondersteunen van leiders en managers bij het verkrijgen van vertrouwen en het op juiste wijze inzetten van resources voor communicatie en verandering.
Community (gemeenschapszin): Het bouwen aan een gemeenschappelijke ervaring, het gevoel dat samen sterk maakt. Uitdagingen worden samen aangegaan en beloningen gezamenlijk gedeeld.

Het rapport ‘How Top Companies Create Clarity, Confidence and Community to Build Sustainable Performance, Change and Communication ROI Study Report’ is hier te lezen.

Meer Mediascan »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

 1. Leadership Management Arjan v h Ende op

  Communicatietraining begint bij jezelf leren kennen. Je bewust worden van blinde vlekken, houdingen, innerlijke belemmeringen. Maar ook jezelf de ruimte geven om te ontdekken wie je nu werkelijk bent. Wat zijn je kernkwaliteiten, waar liggen je valkuilen, uitdagingen en allergie?n.

  Je moet eerst jezelf leren kennen en jezelf leren leiden, voordat je een ander kunt leren kennen en kunt leren leiden.

  Reden waarom communicatie binnen organisaties zo vaak stress oplevert is dat we o.a. te weinig tijd nemen om werkelijk te luisteren, om werkelijk contact te maken met zowel onszelf als met de ander, dat we ons gejaagd voelen door de
  werkdruk, dat ons ego ons in de weg zit; “wat denkt die ander wel niet om dat zo maar tegen mij te zeggen”.

  En ja, wanneer we denken dat we met een snelle communicatietraining wel weer eventjes de puntjes op de i kunnen zetten dan komen we bedrogen uit. Sterker nog; dat is gedoemd te mislukken. het gaat er niet om een “kunstje” van buitenaf te leren, even snel een paar communicatievaardigheden bijspijkeren.

  Nee, het gaat om diepliggende innerlijke processen die ons denken, gevoel en gedrag aansturen.

  Iedereen heeft tijd nodig om zich bewust te worden van allerlei patronen die hij of zij ontwikkeld heeft. Gewoonten die wij eerst gemaakt hebben en die vervolgens ons maken.

  De ontwikkelprogramma’s van Leadership Management stimuleren een diepgaande bewustwording en daarmee worden uiterst succesvolle resultaten behaald. Omdat het gaat om een innerlijke verandering en daarmee blijvend succes genereerd.

  Pak de communicatieontwikkeling in uw organisatie serieus ter hand en stimuleer uw medewerkers en uw organisatie dit volledig te integreren in de bedrijfscultuur.
  grote kans dat het aantal organisaties dat daadwerkelijk baat heeft bij communicatietraining vele malen hoger zal zijn dan de genoemde 35%.

  Het zal u gegarandeerd veel succes opleveren.

  Wij laten ons graag uitdagen.

  Leadership Management Ijsselland
  tel. 06-1085 3216