De competenties die iedere leider nodig heeft

0

Het lijkt logisch om te veronderstellen dat leiders in verschillende fases van hun carrière andere competenties en vaardigheden nodig hebben.

Om dit te toetsen zetten de consultants Jack Zenger en Joseph Folkman een onderzoek op. Zij onderzochten onder 333.000 managers, collega’s en ondergeschikten welke competenties het succes van huidige leiders verklaren. Iedere respondent mocht 4 competenties kiezen uit een lijst van 16. De resultaten werden vergeleken voor managers in verschillende fases van hun carrière.

Uit de resultaten bleek uiteraard dat benodigde competenties afhangen van de positie binnen de organisatie, het soort functie en andere specifieke omstandigheden. Toch bleken 7 van de 16 competenties, onafhankelijk van niveau en positie, het meest belangrijk. Voor coördinatoren, midden managers en senior managers werden dezelfde 7 competenties gekozen. Voor bestuurders 6 van de 7.

De top 7 competenties:
Inspireren en motiveren van anderen (38%)
Integer en eerlijk (37%)
Problemen analyseren en oplossen (37%)
Resultaatgericht (36%)
Helder communiceren (35%)
Samenwerking en teambuilding bevorderen (33%)
Relaties opbouwen en onderhouden (30%)

De andere negen competenties werden veel minder vaak genoemd.

Volgens Zenger en Folkman suggereert dit dat de fundamentele vaardigheden die leiders nodig hebben niet fundamenteel wijzigen als zij promotie maken.

Naar niveau zitten er wel wat verschillen in de rangordening van de competenties. Voor midden managers is het analyseren en oplossen van problemen de belangrijkste vaardigheid. Bij senior managers staat helder communiceren op de tweede plaats. Bij bestuurders wordt strategisch denken aan de lijst met competenties toegevoegd.
In verschillende fases van carrières van leiders kan dus de nadruk worden gelegd op het ontwikkelen van specifieke competenties. Echter, het blijkt dat een aantal competenties belangrijk zijn voor iedere fase in de carrière van een leider. Leiders met ambitie moeten wel gaan werken aan strategisch denken, omdat zij dat steeds vaker nodig zullen hebben als zij promotie maken.

Bij de ontwikkeling van leiders moet de nadruk liggen op de 7 competenties die voor iedere leider, in ieder fase van de carrière, belangrijk zijn.

Bron: HBR

Blogger Jessy van den Boogaard vindt charisma juist de belangrijkste eigenschap van een leider.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.