Dé 3 HR-trends voor 2019

0

Waar moet HR in 2019 rekening mee houden? Wat worden de grootste HR-trends en waar liggen kansen? Het trendstrategen-duo van Nederland, Lieke en Richard Lamb van Trendwatcher.com, geeft antwoord.

1. Artificial Intelligence

‘Waar wij ook komen, op congressen, events, bij grote bedrijven: iedereen onderschat de impact die Artificial Intelligence (AI), ofwel kunstmatige intelligentie, gaat hebben. Daar komt nog eens bij dat veel mensen er huiverig voor zijn. AI gaat namelijk hele processen radicaal veranderen. Een bekend voorbeeld is natuurlijk de zelfrijdende auto, die onder meer door Tesla wordt ontwikkeld. Op basis van data en zelflerende principes veranderen zij het concept van autorijden.’

‘HR kan vergelijkbare rigoureuze veranderingen verwachten van AI. Denk aan het zoeken naar mogelijk nieuwe werknemers. Met AI-systemen kun je allerlei inschattingen maken en controles doen. Zo checkt de Belastingdienst met behulp van AI op sociale media of mensen frauderen. En grote bedrijven als Deloitte en KPMG maken van AI gebruik om bijvoorbeeld te bepalen of iemand geschikt is als partner. Bij de politie is wel eens iemand afgewezen als kandidaat omdat uit onderzoek bleek dat hij op sociale media vrienden had die een risico zouden kunnen vormen. Bijzonder aan deze trend is dat hij de grenzen van de privacy opzoekt.’

De kans voor HR?
‘AI biedt HR enorme kansen, bijvoorbeeld dat je veel beter kunt inschatten wat er van een werknemer in een organisatie terechtkomt. Vroeger keek je bij werving en selectie vooral naar hoe iemand “nu” in je bedrijf past, tegenwoordig kun je inschatten hoe iemand “straks” past. Hoe ontwikkelen iemands talenten zich? Naar welke posities kan iemand doorgroeien? Met AI kun je dus een veel betere match maken.’

2. Robot Revolutie

‘Wat blijven mensen doen en wat gaat de technologie van mensen overnemen? De verschuiving van banen – van mensen naar robots – gaat in 2019 versnellen. Sommige branches lopen voorop. Zo zijn er in de autofabriek in Born inmiddels meer robots dan werknemers. Het MKB loopt juist wat achteraan, daar wordt relatief minder in technologie geïnvesteerd.’

‘De situatie voor HR is wel te vergelijken met die van verzekeraars. Bij verzekeraars neemt het percentage direct writers toe, dus verzekeraars die rechtstreeks met een klant zaken doen. Dit gaat ten koste van de tussenpersonen, de intermediairs. Bij HR merk je iets soortgelijks in relatie tot de werving & selectie-bureaus. Nieuwe technologieën helpen HR om het hele wervingstraject zelf te doen, ze zijn zelf in control en hebben vaak geen werving & selectie-bureau meer nodig.’

‘Dit ligt overigens wel iets genuanceerder, want je hebt ook weer werving & selectie-bureaus die zelf goed gebruik maken van nieuwe technologieën. Zij snappen dat je mee moet. Los daarvan blijven sommige van die bureaus uiterst geschikt om een specifiek soort werknemer te werven, zoals in het hogere management. We schrijven die bureaus dus zeker niet af. Maar de trend – de Robot Revolutie – betekent wel dat nieuwe technologieën steeds meer werk van mensen overnemen.’

De kans voor HR?
‘Deze trend kan ook weer helpen om uiteindelijk betere werknemers voor je organisatie binnen te halen. Als technologie je werving ondersteunt, worden keuzes rationeler, en minder beïnvloed door de “onderbuik”.’

3. Chronisch gebrek aan technisch vakmanschap

‘Het gebrek aan goede technische mensen speelt al wat langer, maar in 2019 gaat het probleem van acuut naar chronisch. Het mooie is wel dat er nu concrete oplossingen lijken te komen. Zo heeft de overheid al aangekondigd echt geld uit te trekken voor technische vmbo-scholen. Die krijgen structureel 100 miljoen euro per jaar met elkaar te verdelen, doorlopend tot in ieder geval 2023. Zo’n stap geeft wel de urgentie van het probleem aan. Een andere oplossing zie je aan de kant van de opleiders, die met nieuwe technologieën zoals AR en VR technici gaan opleiden.’

De kans voor HR?
‘De kans zit hem – ook hier weer – vooral in die nieuwe technologieën. HR houdt zich uiteraard ook bezig met het opleiden van het personeel. Daarom is het goed als HR zich verdiept in nieuwe behulpzame technologieën als AR en VR, bijvoorbeeld bij Learning-on-the-Spot. Die maken bijvoorbeeld meetbaar hoe “leerbaar” werknemers precies zijn. Anders dan bij standaardopleidingen kan met die nieuwe technologieën haarfijn in kaart worden gebracht hoe de werknemer precies leert, waar zijn verbeterpunten zitten et cetera.’


Lees meer over:

Over Auteur

Paul Poley schrijft artikelen voor XpertHR. Hij is gespecialiseerd in de uitzendbranche en alles wat daarmee te maken heeft.