Correctiebericht geen middel om bezwaar te maken tegen afgedragen belasting en premies

0

Hoge Raad, 4 mei 2012 – In deze zaak was de vraag of een scheepvaartbedrijf door middel van een correctiebericht alsnog de verschuldigdheid van gedane afdrachten over voorgaande jaren ter discussie kon stellen. De Hoge Raad oordeelde van niet.

De feiten

Een werkgever exploiteerde een scheepvaartbedrijf en had zowel walpersoneel als zeevarend personeel in dienst. Een deel van het zeevarende personeel was woonachtig in Nederland en een deel buiten Nederland in een andere lidstaat van de Europese Unie of Europese Economische Ruimte. In de jaren 2002 tot en met 2006 heeft de werkgever de afdrachtvermindering zeevaart toegepast. Voor in Nederland woonachtige zeevarenden gold een afdrachtvermindering van 40% en voor niet in Nederland woonachtige zeevarenden een afdrachtvermindering van 10%.
Met ingang van 1 januari 2007 werd de afdrachtvermindering voor zeevarenden die woonden in een andere lidstaat van de EU of EER eveneens op 40% gesteld. De werkgever had in voorgaande jaren dus meer afdrachtvermindering kunnen toepassen. De werkgever maakte echter geen tijdig bezwaar tegen de op aangifte betaalde bedragen aan loonbelasting en premie volksverzekeringen. De werkgever diende correctieberichten in, omdat zij van mening was dat zij voor de in het buitenland woonachtige werknemers over de jaren 2002 tot en met 2006 ook de hogere afdrachtvermindering van 40% had kunnen toepassen. Het bedrag aan afdrachtvermindering saldeerde de werkgever met de aangifte van september 2007, waardoor de afdacht over die maand werd verminderd tot nihil. De Belastingdienst was het daar niet mee eens en legde naheffingsaanslagen op.

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelde dat een correctiebericht geen bezwaarschrift is en dat de aangifte derhalve juist was vastgesteld.

Overwegingen van de Hoge Raad

Een correctiebericht in de loonaangifte moet volgens de parlementaire geschiedenis slechts worden beschouwd als een verzoek tot ambtshalve vermindering. bezwaar maken tegen een aanslag moet worden gemaakt binnen zes weken na dagtekening van de aanslag.
In deze zaak had de Belastingdienst het standpunt dat het correctiebericht als ambtshalve vermindering kon dienen, niet gehonoreerd. De werkgever diende binnen een termijn van zes weken bezwaar aan te tekenen tegen de aangifte. Aangezien geen bezwaar was aangetekend was de aangifte vast komen te staan. De Hoge Raad oordeelde dat de wetgever met de invoering van het correctiebericht daarop geen uitzondering heeft gemaakt. Daarmee kreeg de Belastingdienst gelijk.
Hoge Raad, 4 mei 2012, LJN: BW4754

Gevolgen voor de praktijk

Een inhoudingsplichtige heeft de mogelijkheid om binnen zes weken na afdracht op aangifte bezwaar te maken tegen de op aangifte afgedragen belasting. Bij de afdracht van aangifte dient dus tijdig beoordeeld te worden of de afdracht op aangifte juist is en zo niet, dan kan de inhoudingsplichtige binnen zes weken bezwaar maken. Een correctiebericht is geen middel om alsnog de afgedragen loonbelasting ter discussie te stellen.

Dit artikel is geschreven door de juristen van XpertHR.


Dossier Werkkostenregeling »

MEER WETEN?

Op XpertHR.nl vindt u uitgebreidere informatie over verschillende arbeidsverhoudingen met voorbeelddocumenten, checklists, et cetera.
CONTACT
XpertHR.nl is dé HR Antwoordbank. Bent u geïnteresseerd in XpertHR? Vraag dan een demonstratie aan op www.xperthr.nl of bel (020) 515 9555.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.