Concurrentiebeding tijdelijk contract geschorst

0

Mag een werknemer gehouden worden aan een concurrentiebeding uit een tijdelijk contract als het contract niet verlengd wordt? Zo’n beding kan de vrije arbeidskeuze van de werknemer te zeer beperken, meent de kantonrechter.

Mede daarom werd het beding geschorst.

De situatie

Een werknemer heeft een jaarcontract dat verlengd wordt met een half jaar tot 1 april 2010.  In de arbeidsovereenkomst zijn een concurrentiebeding, een relatiebeding en een geheimhoudingsbeding opgenomen. Het concurrentiebeding geldt tot 24 maanden na de uitdiensttreding. Eind december  bericht de werkgever hem dat zijn contract niet verlengd wordt en op 1 april van rechtswege eindigt. De werknemer gaat op zoek naar een andere baan, die hij vindt bij de concurrent. Als hij zijn werkgever op de hoogte stelt, stelt die dat hij daarmee het concurrentiebeding overtreedt. De werknemer wordt op non-actief gesteld.

De vordering

De werknemer vordert in een kort geding dat het concurrentiebeding wordt geschorst en dat hem wordt toegestaan in dienst te treden bij de concurrent. Voor het geval het beding niet wordt geschorst, vordert hij subsidiair vordert hij een vergoeding van ongeveer € 49.000 als voorschot op de financiële schade die hij zal lijden.

Het oordeel

De kantonrechter stelt allereerst vast dat het gaat om indiensttreding bij een concurrent van de werkgever.  De werkgever heeft dus een duidelijk belang bij het beding. Maar daar staan een flink aantal zaken tegenover. De werknemer wordt in zijn vrije arbeidskeuze beperkt, de beëindiging is het initiatief is van de werkgever en er is door de werkgever niet geïnvesteerd in de opleiding en deskundigheid van de werknemer. Dat de werknemer maar kort voor de werkgever heeft gewerkt en dat hij aan de slag gaat bij de concurrent, al ruim twee maanden niet meer voor de werkgever heeft gewerkt telt ook mee. Zijn geheimhoudingsbeding blijft ook onverkort van kracht. De werkgever wordt aangerekend dat hij is ingegaan op het voorstel van de werknemer om de situatie met een relatiebeding op te lossen. De werknemer zou dan gedurende een bepaalde periode geen contacten mogen leggen of onderhouden met bepaalde klanten van de werkgever. De belangenafweging valt in het voordeel van de werknemer uit. Het concurrentiebeding wordt per 1 april 2010 geschorst.

Concurrentiebeding in tijdelijke contracten

Als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet wordt verlengd, is de werknemer in principe  gebonden aan een afgesproken concurrentiebeding. Maar als hij daardoor onredelijk wordt benadeeld ten opzichte van het belang van de werkgever, kan dat een reden zijn om het geding te vernietigen. De rechter kan ook een billijke vergoeding toekennen voor de looptijd van de het concurrentiebeding (artikel 7:653 BW) als het concurrentiebeding de werknemer belemmert om ergens anders een baan te vinden.
In de literatuur wordt er wel voor gepleit om de mogelijkheid van een concurrentiebeding in een tijdelijk contract wettelijk uit te sluiten.

LJN BL8015

Kantonrechter Enschede
Art. 7:653 BW
Kort geding
17 maart 2010

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.