Computers beter in selecteren juiste medewerkers dan mensen

0

Mensen geloven graag dat ze een goede intuïtie hebben. Maar als het op het selecteren van medewerkers aankomt, doen ze het niet beter dan een computer. Recruiters selecteren slechtere kandidaten dan algoritmes, zo wijst een nieuwe studie van het Amerikaanse National Bureau of Economic Research (NBER) uit.

Lager en middelbaar geschoolden

Het NBER baseert zich op 300.000 aangenomen kandidaten bij 15 bedrijven. Het betreft werk voor lager en middelbaar geschoolden, zoals data entry en callcenterwerk. NBER-onderzoekers vergeleken de tijd dat iemand in dienst was nadat deze was aangenomen door een mens of op basis van een aanbeveling dat door een algoritme achter een test werd gedaan. In de test werden onder andere vragen gesteld over technische vaardigheden, cognitieve vaardigheden en persoonlijkheid. Na afronding van de test produceerde het algoritme een aanbeveling. Groen voor high-potentials, geel voor gemiddeld potentieel en rood voor niet geschikte kandidaten.

Algoritme werkt

Allereerst bewezen de onderzoekers dat het algoritme werkt. Gemiddeld bleven de ‘groenen’ 12 dagen langer dan de ‘gelen’, die op hun beurt 17 dagen langer bleven dan ‘de roden’. In dergelijke banen, waar het verloop hoog is, is dat aanzienlijke winst. Zeker als je op jaarbasis tienduizenden nieuwe medewerkers werft.

Eigenwijze recruiters

Vaak negeren managers of recruiters het algoritme, mogelijk vanwege zelfoverschatting of bias. Als zij bijvoorbeeld ‘een gele’ aannamen, terwijl er ook ‘groenen’ beschikbaar waren, die dan later alsnog werden aangenomen, bleken deze ‘groenen’ 8% langer te blijven.

Sommige recruiters beweren dat zij productievere kandidaten aannemen, wat compenseert voor het kortere verblijf. De onderzoekers onderzochten daarom ook de productiviteit bij 6 van de 15 bedrijven. Er werd geen bewijs voor deze claim gevonden. Sterker nog, in sommige gevallen presteerden de door recruiters aangenomen kandidaten zelfs slechter.

Algoritme aversie

Het gebruik van algoritmes bij het selecteren van medewerkers wint aan populariteit. Het zorgt voor lagere wervingskosten en minder verloop. Echter, over het algemeen hebben mensen nog steeds de neiging om op onderbuikgevoelens te vertrouwen. Dit fenomeen wordt door onderzoekers algoritme-aversie genoemd. “Mensen hechten veel waarde aan een sollicitatiegesprek en baseren daar hun mening op. In vrijwel alle gevallen levert dat minder goede sollicitanten op dan wanneer gebruik gemaakt wordt van een test met daarachter een algoritme”, zo besluit Danielle Li, assistent professor aan de Harvard Business School.

Bron: Bloomberg

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.