Commissie: ‘Gedragscode niet genoeg voor goed bestuur’

0

Er moet een meer transparante cultuur komen rond gedrag van bestuurders in de semipublieke sector. Ook de structuur van deze sector moet veranderen, omdat er ‘weeffouten’ in zitten die incidenten in de hand werken.

Een commissie onder leiding van voormalig GroenLinks-leider Femke Halsema schrijft dat in een advies. De commissie is aan de slag gegaan op verzoek van minister Henk Kamp van Economische Zaken. Dat gebeurde na incidenten met bestuurders bij onder meer woningcorporaties, onderwijsinstellingen en ziekenhuizen, zoals corporatie Vestia en hogeschool InHolland.

Andere cultuur en opzet
Gedragscodes waaraan bestuurders in de semipublieke sector moeten voldoen, kunnen helpen om wangedrag tegen te gaan, maar mogen niet dienen als simpele bezweringsformules, stelt de commissie. Lijstjes van wat wel en niet mag, doen geen recht aan de ingewikkelde en vaak bureaucratische structuur bij de semi-overheid. Een andere cultuur en opzet van de sector zijn noodzakelijk.

Volgens de commissie hebben bij eerdere incidenten tunnelvisie, ijdelheid, vriendjespolitiek en groepsdenken van bestuurders geleid tot slecht bestuur. Intern werd dat onvoldoende gecorrigeerd door de raad van toezicht van het semi-overheidsbedrijf en extern deden inspecties te weinig.

De commissie vindt het van wezenlijk belang dat er een open cultuur komt, waar bestuurders met elkaar en belanghebbenden een ‘lastig gesprek’ aangaan over gedrag. Daarbij moet vooropstaan dat de semipublieke sector er is voor de burger.

Financiële prestaties
De structuur van de sector werkt incidenten in de hand, vindt de commissie. Publieke belangenbehartiging is ondergesneeuwd geraakt door schaalvergroting en deregulering. Verder wordt bij controle en door de politiek te veel gelet op de financiële prestaties en te weinig op de kwaliteit. Ook de verdeling van verantwoordelijkheden tussen besturen van instellingen, toezichthouders en politiek is volgens de commissie onvoldoende duidelijk.

Het rapport beveelt onder meer aan medezeggenschap van burgers en werknemers uit te breiden en de Nationale ombudsman een rol te laten spelen in de semipublieke sector.

Bronnen: ANP, Rapport Een lastig gesprek, Advies Commissie Behoorlijk Bestuur

Lees ook: Halsema stelt gedragscode behoorlijk bestuur op

Lees meer over:

Over Auteur

Redactie XpertHR Actueel

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

Reageer