Christelijk personeelsbeleid moeilijker door maatschappij

0

Door een veranderende maatschappij wordt het voeren van christelijk personeelsbeleid steeds ingewikkelder. Vooral het gelijkheidsdenken kan gevolgen hebben voor het selectiebeleid van christelijke organisaties.

Dat blijkt uit een steekproef onder 55 HR-adviseurs van christelijke organisaties uitgevoerd door Pauline Eshuis. Zij deed als student uit Ede onderzoek in opdracht van Van Dam Loopbaanbegeleiding.

Commissie Gelijke Behandeling
De afgelopen jaren zijn christelijke organisaties meermaals in aanraking gekomen met de Commissie Gelijke Behandeling (CGB), de organisatie die discriminatie in de samenleving tegen gaat. Eshuis onderzocht een aantal van die zaken. ‘ Uit de uitspraken van de CGB komt naar voren dat het belangrijk is om een consequent verhaal te hebben. De Christelijke Hogeschool Ede bijvoorbeeld, waar ik studeer, heeft ook met de CGB te maken gehad. Zij mochten doorgaan met hun beleid omdat het eenduidig was: ze konden helder en duidelijk uitleggen waarom ze bepaalde keuzes maakten.’
Die eenduidigheid is dus belangrijk als het gaat om het selectiebeleid: ‘ Je moet voor iedereen dezelfde criteria hanteren. Je mag bijvoorbeeld niet iemand voor een hogere functie weigeren op gronden van cultuur en identiteit, terwijl dat voor lagere functies onbelangrijk is. Cultuur en identiteit mogen dus gronden zijn om bepaalde keuzes te maken, maar die moeten dan wel consequent voor iedereen gelden. Het criteriumpakket dient voor iedereen hetzelfde te zijn.’

Identiteitsdocument

Daarom is het belangrijk om een helder en actueel identiteitsdocument te hebben, zegt Eshuis. ‘ Weet waarom je bepaalde keuzes maakt, en ga ervoor staan. En zorg er vervolgens voor dat je dat ook aan anderen (bijvoorbeeld de CGB) kunt uitleggen. Daarbij is het belangrijk om zo’ n identiteitsdocument een levend iets te laten zijn. De organisatie verandert door de jaren heen, maar de maatschappij om je heen ook. Zo voorkom je dat je kernwaarden over een paar jaar niets meer met de realiteit te maken hebben.’

Gelijkheidsdenken
Bijna twee op de drie HR-adviseurs van christelijke organisaties verwachten dat het huidige gelijkheidsdenken (waarin de gelijkheid van de mens centraal staat), grote gevolgen heeft voor het selectiebeleid van christelijke organisaties. Velen zijn van mening dat dit consequenties zal gaan hebben voor het bestaansrecht van christelijke organisaties.

Ontschotten
Daarnaast zal het ook ongebruikelijker worden dat er allerlei schotten tússen de verschillende christelijke geloofsstromingen staan. ‘ Vroeger was het onmogelijk dat iemand van de pinkstergemeente bij een gereformeerde werkgever aan de slag ging. Of een katholiek bij een protestants bedrijf. Maar ik verwacht dat dat in de toekomst anders zal zijn. Het denken in kaders zal steeds minder worden gewaardeerd, ook door christelijke werknemers.’ Natuurlijk heeft dat er ook mee te maken dat de spoeling van christenen in de samenleving steeds dunner wordt. ‘ Het percentage gelovigen neemt af, inderdaad. Christelijke werkgevers kunnen daardoor steeds minder eisen stellen, zullen al blij zijn als ze überhaupt iemand kunnen vinden die gelovig is. Zo worden ze gedwongen om breder te kijken dan anders.’

Niet bang
In een sterk seculiere samenleving hoeven christenen evenwel niet bang te zijn voor een verbod op identiteit, denkt Eshuis. ‘ Hoewel die geluiden soms wel klinken. Wel verwacht ik dat identiteit alleen beleefd mag worden binnen striktere kaders.’

Lees de samenvatting van het onderzoek naar de werving en selectie op christelijke identiteit

Lees meer over:

Over Auteur

Basti Baroncini schrijft met liefde over alle onderwerpen binnen het HR-vakgebied, maar zijn hart gaat pas écht sneller kloppen wanneer het gaat om strategie en om mensen. Sociale innovatie, duurzame inzetbaarheid, ontwikkeling & onderwijs, verandertrajecten, draagvlak, communicatie en leiderschap zijn voorbeelden van onderwerpen waar hij graag over schrijft.