CBS: daling gedwongen ontslagen met 14 procent

0

Vorig jaar zijn 105.000 mensen gedwongen ontslagen. Duidelijk minder dan de 122.000 van 2009, aldus het CBS.

Het economisch herstel heeft het aantal gedwongen ontslagen met 14 procent doen dalen, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Gedwongen ontslag
Gedwongen ontslag van werknemers kan worden ingesteld op initiatief van de werkgever (via de kantonrechter of het UWV) of kan het gevolg zijn van een faillissement.

Sterke stijging 2009
In 2009 was er nog sprake van een sterke stijging van gedwongen ontslagen als gevolg van de recessie. Die stijging was echter lang niet zo groot als in 2001-2003, schrijft het CBS. “Dat hangt deels samen met de deeltijd-WW-regeling, die in 2009 tijdelijk is ingevoerd. Hierdoor konden bedrijven werknemers in dienst houden, die ze anders hadden moeten ontslaan.”

14 procent minder
De rechtbanken kregen ruim 22.000 verzoeken om een arbeidsovereenkomst te ontbinden, een kwart minder dan in 2009. Het UWV verleende bijna 26.000 ontslagvergunningen in 2010, 30 procent minder dan in 2009, zo blijkt uit de cijfers

Toename ontslagen door faillissement
Het aantal ontslagen door faillissement nam juist toe: van 55,4 duizend in 2009 tot 56,8 duizend in 2010, schrijft het CBS. Dat is vooral het gevolg van het bankroet van enkele grotere bedrijven.

UWV: vooral bedrijfseconomische redenen
Bij ontslag via het UWV zijn het vooral financiële problemen, reorganisaties en het afstoten van taken die zorgen voor gedwongen ontslag. Driekwart van de door het UWV verleende ontslagvergunningen in 2010 kwamen voort uit deze bedrijfseconomische redenen.

Arbeidsongeschiktheid
In 2010 verleende het UWV 5.300 ontslagvergunningen op grond van arbeidsongeschiktheid, tegen 19.4000 in 2002. "Deze afname is waarschijnlijk toe te schrijven aan maatregelen om arbeidsongeschiktheid terug te dringen zoals de Wet verbetering poortwachter uit 2002 en de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte uit 2004," aldus het CBS.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.