Cao-akkoord natuursteenbedrijf

0

Er is een nieuwe cao voor de circa 3.500 werknemers in het natuursteenbedrijf. De cao-partijen hebben hierover na vijf onderhandelingsronden een principeakkoord bereikt.

De cao heeft een looptijd van een jaar, van 1 maart 2010 tot 1 maart 2011. De werknemers krijgen per 1 juli 2010 een loonsverhoging van 1 procent.

Verder hebben de cao-partijen (CNV Vakmensen, FNV Afbouw & Onderhoud en werkgeversorganisatie Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven) in de nieuwe cao afgesproken dat de bestaande systematiek voor prijscompensatie in deze cao wel gehandhaafd blijft, maar tijdens de looptijd niet wordt toegepast. De regeling voor woon-werkverkeer per auto of motor wordt vervangen door een systeem met vaste vergoedingen.

Bescherming oudere werknemers
Het akkoord bepaalt verder dat cao-partijen een nieuwe functie- en loonstructuur ontwikkelen, met als uitgangspunt dat (jonge) werknemers worden beloond naar ervaring, competenties en opleidingsniveau. Om met name oudere werknemers te beschermen tegen de gevolgen van de economische crisis, is een regeling getroffen die voorkomt dat werknemers pensioenrechten kwijtraken mochten ze kort voor hun (vervroegd) pensioen worden ontslagen.

De arbeidsomstandigheden in de sector worden onderwerp van een gezamenlijk, inventariserend, onderzoek van de cao-partijen. Daarnaast komt er een onderzoek waarin specifiek wordt gekeken naar de werkdruk bij natuursteenbedrijven. De onlangs vastgestelde ‘arbocatalogus’ voor de sector wordt in deze cao-periode in gebruik genomen.

Uitzendkrachten
Cao-partijen maken nog dit jaar afspraken met de uitzendbranche over de rechtspositie en beloning van uitzendkrachten die werkzaam zijn in de natuursteensector.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.