Buurtzorg Nederland en ZLM Beste Werkgevers van 2014

1

Stichting Buurtzorg Nederland en ZLM Verzekeringen zijn door Effectory en Intermediair uitgeroepen tot de ‘ Beste Werkgevers van 2014.’

De uitreiking van de awards vond plaats tijdens een groot evenement in het DeLaMar Theater in Amsterdam. Stichting Buurtzorg Nederland behaalde in de categorie ‘meer dan 1000 medewerkers’ een Beste Werkgevers Score van 8,7. In 2011 en 2012 sleepte Buurtzorg Nederland de prijs ook al in de wacht.  Dit jaar scoorde de organisatie vooral hoog op de onderdelen werkplezier en een goede fit tussen medewerker en organisatie.

Het meest trots is de stichting op de bevlogenheid en de deskundigheid van haar medewerkers. Oprichter Jos de Blok probeert om de ballast weg te nemen die mensen ervaren. ‘Dat betekent dat er geen hiërarchie in onze organisatie is, dat de verpleegkundigen zelf hun teams samenstellen en dat er geen managers zijn. Wie zit er nou te wachten op een leidinggevende?’

Beloning en arbeidsomstandigheden

ZLM Verzekeringen won in de categorie ‘minder dan 1000 medewerkers’ een Beste Werkgevers Award met de score van  8,1. Volgens directeur Bram de Jonge heeft dat voor een groot deel te maken met fatsoenlijke beloning en goede arbeidsomstandigheden. ‘Flexibiliteit in werkuren is bijvoorbeeld belangrijk. Tegen jonge ouders met een ziek kind zeggen we: ga maar naar huis. Je moet vooral de juiste randvoorwaarden scheppen om gelukkige medewerkers te krijgen. Taart als er iets te vieren valt, of af en toe een reisje. Laat het verder aan de medewerkers over om een goede sfeer te creëren. Daar moet je je niet teveel van bovenaf mee bemoeien.’

Geheim van goed werkgeverschap

Succesvolle organisaties scoren aantoonbaar goed op bevlogenheid en betrokkenheid, zegt Guido Heezen, directeur van Effectory en HR-trendwatcher. ‘Zeer belangrijk is een cultuur van vertrouwen. Medewerkers moeten ervan op aan kunnen dat er goed met hun belangen wordt omgegaan. Een duidelijke missie en inspirerend leiderschap zijn een paar van de andere succesfactoren. Vaak weten zowel de directie als de medewerkers wel hoe het zou moeten, maar komen ze er toch niet uit. Dat heeft onder meer te maken met interne politiek. Mag je als medewerker bijvoorbeeld slimmer zijn dan je baas?.’

Aan het Beste Werkgeversonderzoek 2014 hebben 332 organisaties deelgenomen, waarvan 100 bedrijven staan vermeld in het onderzoek. Bij het bepalen van de score werden bedrijven beoordeeld op elementen als tevredenheid over de organisatie, tevredenheid over de werkzaamheden, trots op de organisatie en achter de doelen staan, het bieden van ruimte en kansen om medewerker optimaal te laten presteren en het tonen van waardering aan medewerkers voor hun prestaties.

Bron: Beste Werkgevers

Lees meer over:

Over Auteur

1 reactie

  1. Marleen Verstraete op

    Is in dit onderzoek ook de mening gevraagd van medewerkers die niet zo prettig uit dienst zijn gegaan en de angstcultuur binnen deze teams?