Bij letsel door eigen schuld geen recht op suppletie

0

De rechter zet in deze zaak eenvoudig en helder uiteen wanneer er sprake van nalatigheid bij de werknemer die de oorzaak is van arbeidsongeschiktheid.

 

De situatie

Een keukenmedewerker in de horeca breekt in zijn vrije tijd zijn pols. Hij is daardoor arbeidsongeschikt en als hij tijdens zijn herstel een week op wintersport gaat, bezeert hij ook zijn andere pols bezeert. De werkgever is er allemaal niet blij mee; die vindt dat beide voorvallen de eigen schuld van de werknemer zijn en weigert meer dan de wettelijk 70% van het loon te betalen. In de horeca-cao is opgenomen dat werknemers recht hebben op een aanvulling van het ziekengeld tot 95% van het bruto loon mits de arbeidsongeschiktheid niet het gevolg is van opzet, grove schuld of verwijtbare nalatigheid.

De vordering

De werknemer vordert bij de rechter betaling van het ziekengeld volgens de horeca-cao. Hij vindt dat er geen sprake was van opzet, schuld of nalatigheid. Voordat hij op wintersport ging, heeft hij zijn behandelend arts gesproken en begrepen dat hij op wintersport kon gaan, omdat zijn pols voldoende was beschermend was verbonden.

Het oordeel

De rechter beantwoordt in deze zaak of er sprake is van de uitsluitingen die de horeca-cao benoemt.
De rechter gaat uit van de volgende twee verhalen:
De gebroken pols heeft de werknemer opgelopen toen hij tijdens het uitgaan teveel dronk, emotioneel werd en werd uitgelachen door een voorbijganger. Tijdens de ruzie die ontstond, heeft de werknemer met zijn hand tegen een muur geslagen om zich af te reageren.
De verwonding van zijn linkerpols heeft hij opgelopen toen hij met zijn rechterpols in een stuk gips, aan het snowboarden was op een blauwe piste die in vrij slechte conditie was. Hij heeft een bocht gemaakt op een plek met ijs, heeft zijn grip verloren en is voorover op zijn linkerzijde gevallen.

Criterium: anders kunnen en moeten handelen
De rechter stelt dat verwijtbaar betekent ‘door eigen toedoen’ en dat nalatig betekent ‘niet doen wat men had moeten doen’. Over het eerste voorval oordeelt de rechter dat de werknemer in dat geval anders had kunnen en moeten handelen. En daarmee staat vast dat het letsel het gevolg is van nalatigheid van de werknemer. Over deze periode heeft hij dan ook geen recht op de aanvulling uit de cao.
Het tweede letsel is niet het gevolg van opzet, grove schuld of verwijtbare nalatigheid omdat de werknemer zijn behandelend arts vooraf heeft geconsulteerd en die heeft hem niet ontraden op wintersport te gaan. Dat de werkgever hem heeft gevraagd dat niet te doen, doet niet ter zake meent de rechter. Het oordeel van een behandeld arts in dit geval doorslaggevend is. De werkgever kan ook geen medisch oordeel vellen. Over de ziekteperiode vanaf dit ongeval heeft de werknemer wel recht op de aanvulling uit de cao tot 95% van zijn loon.

LJN BW2572
Kantonrechter Dordrecht
Bovenwettelijk ziektegeld
Eerste aanleg
12 april 2012

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.