Bezoek porno-sites geen dringende reden

2

Een werknemer die 10 jaar geleden werd gewaarschuwd voor het bellen van sekslijnen met de bedrijfstelefoon, wordt nu ontslagen wegens het bezoeken van pornosites op de bedrijfscomputer onder werktijd. Omdat de reden van het ontslag geheel aan hemzelf te wijten is, krijgt hij geen ontslagvergoeding mee.

De situatie 

Een goed functionerende werknemer wordt in 1998 mondeling gewaarschuwd voor misbruik van de bedrijfstelefoon voor het veelvuldig bellen van sekslijnen. De werknemer heeft destijds wel de schade van de werkgever van bijna 5.000 gulden vergoed. In 2009 wordt de werknemer na zijn vakantie op non-actief gesteld. De werkgever heeft op zijn computer in de temporary files verwijzingen naar pornosites gevonden en op zijn persoonlijke harde schijf een pornofilm aangetroffen.

De vordering

De werkgever verzoekt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens dringende reden, subsidiair wegens verandering in de omstandigheden, zonder toekenning van een vergoeding.

De werknemer heeft de werkgever financieel benadeeld doordat hij niet gewerkt heeft tijdens het bezoeken van de sites, hij heeft de de werkgever met zijn gedrag in diskrediet gebracht en mogelijk blootgesteld aan een strafvervolging omdat vanaf het IP-adres van de werkgever sites bezocht zijn met afbeeldingen en films met minderjarigen.

Het oordeel

De kantonrechter vindt dat er geen dringende reden voor ontbinding is. Dat zou wel zo zijn als de werknemer bijvoorbeeld de sites zou hebben verspreid onder de collega’s of als zijn gedrag negatieve invloed zou hebben gehad op zijn prestaties. Er is wel sprake van een verandering in de omstandigheden: de arbeidsverhouding is door toedoen van de werknemer onherroepelijk verstoord. De werkgever heeft met een technische uiteenzetting en het overlegde bewijsmateriaal (o.a. screenprints) voldoende aangetoond dat de werknemer tijdens werktijd op de computer van de werkgever pornosites heeft bezocht. De werknemer beweert o.a. dat hij alleen maar datingsites heeft bezocht en dat ook anderen op zijn computer kunnen. Hij had geen plausibele verklaring voor de aanwezigheid van de film op zijn harde schrijf. De tegenargumenten van de werknemer komen de kantonrechter ‘niet aannemelijk voor’.

Dat de werkgever geen internetreglement heeft, wil nog niet zegen dat internetgebruik tijdens werktijd niet kan leiden tot ontslag. De rechter vindt dat de waarschuwing van 10 jaar nog steeds relevant is. De werknemer is toen expliciet gewaarschuwd. De kantonrechter wijst de vordering van de werkgever toe.

Bron: LJN BJ7362
kantonrechter Haarlem
Procedure: eerste aanleg – enkelvoudig
Datum: 01 september 2009
 

 Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

 1. Alex Zegwaard op

  Hartelijk dank voor het interessante artikel. De kop / header van het artikel correspondeert echter niet met de conclusie van de rechter die de vordering van de werkgever toewijst en dus wel een dringende reden voor ontslag bevestigd.
  Met vriendelijke groet,
  Alex Zegwaard

 2. mr. Ingrid Kooijman op

  Beste Alex,
  De kop klopt wel. De rechter oordeelde namelijk dat er geen dringende reden voor een ontbinding was, maar dat er sprake was van een verandering in de omstandigheden die een ontbinding rechtvaardigd. Dat zijn juridisch gezien twee verschillende dingen.