Bewijs onrechtmatige concurrentie: geen inzage in administratieve bescheiden

0

Een werkgever wil bewijzen dat zijn ex-werknemers hem onrechtmatig beconcurreren en laat beslag leggen op allerlei papieren en digitale documenten.

Als hij vraagt om inzage in alle documenten krijgt hij nul op rekest: het verzoek te ruim geformuleerd. Een vordering tot inzage van documenten heeft alleen kans van slagen als duidelijk wordt omschreven om welke documenten het precies gaat.

De situatie

De werkgever vermoedt dat onder meer twee ex-werknemers zich schuldig maken aan oneerlijke of zelfs onrechtmatige concurrentie. Hij laat beslag leggen op kopieën van administratieve bescheiden, diverse usb-sticks en op elektronische data op laptops.

De vordering

De werkgever vordert bij de kantonrechter inzage in alle bescheiden (art. 843a Rv). Subsidiair vordert hij de benoeming van een deskundige die aan de hand van de bescheiden een onderzoek kan doen naar de feitelijke gang van zaken. Hij wil aan de hand van de gegevens bewijzen dat zijn ex-werknemers de gemaakte afspraken bij de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst hebben geschonden en dat zij hem oneerlijk of zelfs onrechtmatig hebben beconcurreerd.

Het oordeel

De kantonrechter oordeelt dat er geen sprake is van ‘bepaalde’ bescheiden zoals bedoeld in art. 843a Rv. Op grond van dat artikel kan degene die daarbij rechtmatig belang heeft inzage, afschrift of uittreksel vorderen van bepaalde bescheiden. Deze vordering wordt alleen toegewezen als kan worden aangegeven in welke bescheiden precies inzage wordt verlangd. De bescheiden moeten bepaalbaar zijn. De werkgever heeft beslag gelegd op alle administratieve bescheiden en wil overal inzage in en die omschrijving is te ruim.
Ook de vordering tot het benoemen van een deskundige die onderzoek moet doen naar de feitelijke gang van zaken wordt afgewezen. Dat zou neerkomen op een ‘fishing expedition’.
De rechter wijst dan ook alle vorderingen van de werkgever af.

JAR 2010/203
Kantonrechter Almelo
Exhibitieplicht art.843a Rv
Eerste aanleg
6 juli 2010

Door mr. Ingrid Kooiman 
 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.